Initial Public Offering

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid:

12/9–26/9 2019.

Teckningskurs:

4,45 SEK per aktie.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 1 150 aktier (motsvarande cirka 5 117 SEK).

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 2 790 000 aktier, motsvarande cirka 12,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är 100 procent av emissionsvolymen. Det noteras att cirka 0,4 MSEK av ovanstående belopp ej avser likvid, utan istället avser den premie som bryggfinansiärerna erhåller i form av aktier, som kompensation för utlånat belopp.

Antal aktier innan nyemission:

5 793 000 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 25,8 MSEK.

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,4 MSEK, varav cirka 2 MSEK avser bryggfinansiering som kvittas mot aktier och cirka 0,4 MSEK avser premie för bryggfinansiering och som också kvittas mot aktier i planerad nyemission.

Notering på Spotlight:

Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 18 oktober 2019.

ISIN-kod:

SE0013016128.

» Memorandum

» Inbjudan till teckning av aktier i Carbiotix AB

» Anmälningssedel för teckning av aktier i Carbiotix AB