Financial Calendar

2020

Bokslutskommuniké för 2019 Feb 12, 2020

2019

Current fiscal period Jan 01 - Dec 31, 2019
January - September 2019 Nov 14, 2019