Financial Reports


2023

Årsredovisning 2022 » Apr 28, 2023
Delårsrapport 2023-Q1 » Apr 27, 2023
Bokslutskommuniké 2022 » Feb 17, 2023

2022

Delårsrapport 2022-Q3 » Nov 08, 2022
Halvårsrapport 2022-Q2 » Aug 09, 2022
Delårsrapport 2022-Q1 » May 10, 2022
Årsredovisning 2021 » Apr 01, 2022
Bokslutskommunike 2021 » Feb 19, 2022

2021

Q3, Report 2021 » Nov 9, 2021
Q2, Report 2021 » Aug 10, 2021
Q1, Report 2021 » Apr 02, 2021
Årsredovisning 2020 » May 11, 2021
Q4, Report 2020 » Feb 18, 2021

2020

Q3, Report 2020 » Nov 10, 2020
Q2, Halvårsrapport» Aug 11, 2020
Q1 Report 2020 » May 12, 2020
Årsredovisning 2019 » Apr 03, 2020
Bokslutskommuniké 2019 » Feb 12, 2020

2019

Q3 Report » Nov 14, 2019