Press releases

Carbiotix tecknar samarbetsavtal med akademisk partner med inriktning mot neuroinflammation

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med medicinska institutionen vid universitetet i Verona, Italien, för att genomföra en forskningsstudie under H1 2020 inom området neuroinflammation med Carbiotix Microbiome Modulator Therapeutics (MMT). Samarbetsavtalet syftar till att finna nya MMT-applikationer och ytterligare validera Carbiotix MMT-plattform. 

Read More » Dec 23, 2019, 08:45

Carbiotix signs collaboration agreement with academic partner focused on neuroinflammation

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed a collaboration agreement with the Department of Medicine at the University of Verona, Italy, to carry out a research study during H1 2020 in the area of neuroinflammation using Carbiotix Microbiome Modulator Therapeutics (MMT). The collaboration agreement will seek to find new MMT applications and further validate Carbiotix MMT platform.

Read More » Dec 23, 2019, 08:45

Carbiotix meddelar lanseringen av andra generationens diagnostikplattform för tarmhälsa

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget kommer att lansera andra generationens diagnostikplattform för tarmhälsa under första kvartalet 2020. Denna plattform kommer att göra det möjligt för Carbiotix att uppnå en främre position inom diagnostikområdet genom att riktas mot världsmarknaden, vilken beräknas uppgå till 800 miljoner Euro årligen för både konsument- och kliniska mikrobiomdiagnostiktjänster.

Read More » Nov 22, 2019, 08:45

Carbiotix announces the launch of its second generation gut heath diagnostic platform

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will launch its second generation gut health diagnostics platform in Q1 of 2020. This platform will allow Carbiotix to attain a leading position in the diagnostics area by targeting a global market, which is estimated to be worth 800 million Euro for both consumer and clinical microbiome diagnostic services.

Read More » Nov 22, 2019, 08:45

Publicering av delårsrapport för perioden januari - september 2019

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Nov 14, 2019, 08:45

Carbiotix genomför intern pilotstudie av tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switzerland

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget kommer att genomföra en intern pilotstudie av sina tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switerland. Pilotstudien planeras till Q1 2020 och syftar till att formulera en affärsmodell för en ny samarbetstjänst och lanseringsplan för 2021. 

Read More » Oct 30, 2019, 08:50

Carbiotix to conduct internal pilot study of gut health testing services with Gebro Pharma AG Switzerland

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will conduct an internal pilot study of its gut health testing services with Gebro Pharma AG Switzerland. The pilot study is planned for Q1 2020 and will serve to formulate a business model for a new collaborative service and roll out plan for 2021.

Read More » Oct 30, 2019, 08:50

Welcome Carbiotix

Read More » Oct 18, 2019, 11:48

Spotlight välkomnar Carbiotix

Read More » Oct 18, 2019, 11:48

Idag inleds handel i Carbiotix aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 18 oktober 2019, inleds handeln i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”CRBX” och aktiens ISIN-kod är SE0013016128.

Read More » Oct 18, 2019, 08:30

Market Notice 262/19 - Carbiotix AB will be listed on Spotlight Stock Market on October 18, 2019

Read More » Oct 15, 2019, 10:25

Carbiotix tecknar samarbetsavtal med konsumentbolaget Food Marble för övervakning av matsmältningshälsa

Carbiotix (publ) (”Carbiotix”) tillkännager idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Food Marble Digestive Health Ltd. (”Food Marble”) i Dublin, Irland, ett ledande bolag inom konsumentövervakning av matsmältningshälsa, för att genomföra en 8-veckors lång studie på korrelationen mellan matsmältnings- och maghälsan under Q4 2019.

Read More » Oct 08, 2019, 08:50

Carbiotix signs collaboration agreement with consumer digestive health tracking company Food Marble

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed a collaboration agreement with Food Marble Digestive Health Ltd. (“Food Marble”) of Dublin, Ireland, a leading provider of consumer digestive health tracking devices, to conduct a eight-week study to examine the correlation between digestive health and gut health during Q4 2019.

Read More » Oct 08, 2019, 08:50

Carbiotix nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 26 september 2019 avslutades teckningstiden i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) nyemission om cirka 12,4 MSEK (inklusive brygglån och kompensation till brygglånegivarna) inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Intresset var betydande och nyemissionen tecknades till totalt cirka 69,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 562 procent. Genom nyemissionen kommer totalt 2 790 000 aktier att nyemitteras och Carbiotix tillhandahålls cirka 12 MSEK (vilket exkluderar 0,4 MSEK som avser ersättning till brygglånegivarna) före emissionskostnader. Genom nyemissionen kommer Carbiotix att erhålla cirka 950 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 1 oktober 2019. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Read More » Oct 01, 2019, 09:15

Significantly oversubscribed new share issue in Carbiotix

On September 26, 2019, the subscription period in Carbiotix AB (“Carbiotix”) new share issue of approx. SEK 12,4 million (including bridge loan and compensation to bridge lenders) prior to listing on Spotlight Stock Market (“Spotlight”) was completed. The interest was significant, and the new share issue was subscribed to a total of approx. SEK 69,8 million, corresponding to a subscription rate of approx. 562 percent. Through the new share issue, a total of 2.790.000 shares will be issued and Carbiotix will be provided approx. SEK 12 million (which excludes the SEK 0.4 million that refers to the compensation mentioned above) before issue costs. Through the new share issue, Carbiotix will receive approx. 950 new shareholders. Settlement notes are scheduled to be sent to all allotted shareholders today. Sedermera Fondkommission is the financial advisor in connection with the new share issue.

Read More » Oct 01, 2019, 09:15

Idag inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag, den 12 september 2019, inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 26 september 2019. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Read More » Sep 12, 2019, 08:55

Carbiotix AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Carbiotix AB (”Carbiotix”) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Noteringen är godkänd förutsatt att lägstagränsen i kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Carbiotix meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande nyemission om cirka 12,4 MSEK inleds den 12 september 2019 och avslutas den 26 september 2019. Carbiotix har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden som Carbiotix tillförs är avsedd att dels finansiera verksamhetsutveckling för att skapa nya intäktströmmar genom försäljnings- och samarbetspartners och dels för att vidareutveckla bolagets terapeutiska produktportfölj av nyttiga bakterier och lösliga fibrer.

Mer information om bolaget och erbjudandet kommer att presenteras i det memorandum som kommer att finnas tillgängligt via bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast dagen före att teckningstiden inleds.

Read More » Sep 10, 2019, 08:50

Carbiotix AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Carbiotix AB (”Carbiotix”) tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och läkemedel som ökar produktionen av goda bakterier från tarmen för att motverka flera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på Bolagets egna nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att utveckla dessa läkemedelssubstanser. Bolaget fokuserar på två preparat med metabola och hälsofrämjande effekter för att behandla ämnesomsättningsrubbningar och IBD.

Read More » Sep 10, 2019, 08:45