Press releases

Carbiotix startar utvärderingsprojekt med globalt laboratorietestbolag

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har inlett ett utvärderingsprojekt med ett av världens fem största laboratorietestbolag med närvaro i över 40 länder och en årlig omsättning som överstiger 3 miljarder euro. Syftet med utvärderingsprojektet är att utvärdera hur Carbiotix LinkGut tarmhälsotesttjänst kan rullas ut globalt med optimerad kostnadsbild, tillförlitlighet och flexibilitet, samtidigt som CarbiAXOS och Bolagets Smart Prebiotic-koncept exponeras för ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag.

Read More » Jan 19, 2022, 08:45

Carbiotix starts evaluation project with global laboratory testing company

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") today announces that the Company has started an evaluation project with a top 5 global laboratory testing company present in over 40 countries and with annual sales exceeding 3 billion Euros. The purpose of the evaluation project will be to assess how Carbiotix LinkGut gut health testing service can be rolled out globally with improvements to cost, reliability and flexibility, while exposing CarbiAXOS and the Company’s Smart Prebiotic concept to leading food & beverage, nutraceutical and pharmaceutical companies.

Read More » Jan 19, 2022, 08:45

Carbiotix påbörjar installation av den första CarbiAXOS-produktionslinjen

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har påbörjat installationen av den första CarbiAXOS-produktionslinjen på FoodHills i Bjuv. Efter en fullständig renovering av produktionshallen under en sexmånadersperiod för att möta ställda krav, har Carbiotix nu fått tillträde till faciliteterna. Under de kommande månaderna kommer bolaget att fokusera på att få den första 10-tons CarbiAXOS-produktionslinjen installerad, samt etablera nyckelrutiner med en lokal samarbetspartner för spraytorkning.

Read More » Nov 23, 2021, 08:45

Carbiotix commences installation of the first CarbiAXOS production line

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") today announces that the Company has commenced the installation of the first CarbiAXOS production line at FoodHills in Bjuv, Sweden. Following the complete renovation of the production hall over a roughly 6-month period to meet Company specifications, the site was handed over to Carbiotix. The Company will now focus on getting the first 10-ton CarbiAXOS production line installed in the coming months, along with setting up routines with its local spray drying partner.

Read More » Nov 23, 2021, 08:45

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q3, 2021

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed delårsrapport för Q3 samt de första nio månaderna 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Nov 09, 2021, 08:45

Carbiotix samarbetar med Balsgård Foodtech för att påskynda AXOS-uppskalning

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att man ska samarbeta med svenska Balsgård Foodtech AB ("Balsgård") för att accelerera uppskalningen av andra generationens prebiotiska lösliga fiber CarbiAXOS. Carbiotix kan därmed också påskynda inlämningen av sitt första GRAS Self Affirmation-protokoll genom att tillhandahålla nödvändiga produktprover under fjärde kvartalet.

Read More » Oct 27, 2021, 08:45

Carbiotix partners with Balsgård Foodtech to accelerate AXOS scale-up

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "Company") today announces that it will partner with Balsgård Foodtech AB (”Balsgård”) based in Sweden to accelerate the scale-up of its second generation prebiotic soluble fibre CarbiAXOS. This will allow Carbiotix to also accelerate the submission of its first GRAS Self Affirmation dossier by providing the required product samples in Q4.

Read More » Oct 27, 2021, 08:45

Carbiotix provides a Q3 update of LinkGut and CarbiAXOS activities

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today provides a Q3 update of LinkGut and CarbiAXOS activities. The Company has completed its first beta test of LinkGut in Q3 and will start the first full-scale rollout of the service in Q4 with a partner in North America. Carbiotix is also on track to complete renovations of its first CarbiAXOS production site in November and should have phase one of the first production line installed by the end of Q4.
Read More » Oct 05, 2021, 08:45

Carbiotix ger en Q3-uppdatering gällande LinkGut- och CarbiAXOSaktiviteter

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") ger idag en Q3-uppdatering gällande LinkGut- och CarbiAXOS-aktiviteter. Bolaget har under tredje kvartalet genomfört sitt första betatest av LinkGut och kommer att starta den första fullskaliga utrullningen av tjänsten under fjärde kvartalet tillsammans med en partner i Nordamerika. Carbiotix kommer även slutföra renoveringen av sin första produktionsanläggning av CarbiAXOS i november och bedömer att fas 1 av den första produktionslinjen kommer att vara installerad i slutet av Q4.
Read More » Oct 05, 2021, 08:45

Carbiotix släpper produktlanseringsplan för de kommande fem åren

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") presenterar idag sin produktlanseringsplan för de kommande fem åren på adresserbara marknader om över 3 miljarder euro. Planen omfattar en sömlös integration av Bolagets smarta prebiotiska koncept över hela produktlinjen, initialt med en lägre volym av högmarginalprodukten prebiotiskt lösliga fibrer som kosttillskottsingrediens i Bolagets flaggskeppsprodukt CarbiAXOS.

Read More » Sep 16, 2021, 08:45

Carbiotix releases product road map for the next five years

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today releases its product road map for the next five years in addressable markets exceeding 3 billion Euros. This road map includes a seamless integration of the Company’s smart prebiotic concept throughout all products, starting with a lower volume higher margin nutraceutical ingredient of its flagship prebiotic soluble fiber CarbiAXOS.

Read More » Sep 16, 2021, 08:45

Carbiotix AB offentliggör halvårsrapport 2021

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed halvårsrapport för Q2 samt det första halvåret 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Aug 10, 2021, 08:45

Construction of Carbiotix first production site at FoodHills ramps up

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today announces that construction activities of its first production site capable of producing up to 10 tons of CarbiAXOS per year will ramp up in August at FoodHills in Bjuv, Sweden, with planned completion by the end of 2021.

Read More » Jul 07, 2021, 08:45

Byggaktiviteten ökar vid Carbiotix första produktionsanläggning på FoodHills

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att byggaktiviteterna vid den första produktionsanläggningen som kan producera upp till 10 ton CarbiAXOS per år kommer att öka i augusti på FoodHills i Bjuv, Sverige, med planerat färdigställande i slutet av 2021.

Read More » Jul 07, 2021, 08:45

Carbiotix utvärdering av nytt produktionsenzym ger positiva resultat

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att man har slutfört en omfattande utvärdering av ett nytt produktionsenzym som levereras av en potentiell strategisk partner, med positiva resultat. Bolaget kommer nu att gå vidare med GRAS self affirmation-processen.

Read More » Jul 01, 2021, 08:45

Carbiotix evaluation of new production enzyme yields positive results

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today announces that it has completed a comprehensive evaluation of a new production enzyme supplied by a potential strategic partner yielding positive results. The Company will now proceed with the GRAS Self Affirmation process.

Read More » Jul 01, 2021, 08:45

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för Q1, 2021

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed  delårsrapport för Q1 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » May 11, 2021, 08:45

Carbiotix stärker uppskalnings- och försäljningserfarenhet i nyckelpositioner

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget välkomnar Jonas Danielsson och Christian Månsson till styrelsen och Erik Deaner som försäljningschef. Genom dessa rekryteringar stärker Carbiotix sin processuppskalnings- och försäljningserfarenhet på nyckelpositioner när företaget går in i AXOS-produktion, ökar säljaktiviteterna och lanserar sin LinkGut API-tjänst globalt.

Read More » Apr 27, 2021, 08:45

Carbiotix strengthens scale-up and sales experience in key positions

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or “the Company”) today announces that the Company welcomes Jonas Danielsson and Christian Månsson to the Board of Directors and Erik Deaner as Head of Sales. With these appointments, Carbiotix strengthens its process scale-up and sales experience in key positions as the company moves into AXOS production, ramps up sales activities, and rolls out its LinkGut API service globally.

Read More » Apr 27, 2021, 08:45

Kommuniké från årsstämma i Carbiotix AB (publ)

I dag, den 23 april 2021, hölls årsstämma i Carbiotix AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read More » Apr 23, 2021, 12:00

Carbiotix launches LinkGut API and will now focus on API partners

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" or "the Company") today announces that the Company has launched its LinkGut API according to plan and now will focus exclusively on API partners. This will mean that the Company will focus on offering the lowest cost, most reliable, and flexible white-label gut health test to companies interested in offering their own consumer gut health test.

Read More » Apr 07, 2021, 08:45

Carbiotix lanserar LinkGut API och fokuserar på API-partners

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lanserat sitt LinkGut API enligt plan och nu fokuserar uteslutande på API-partners. Detta innebär att Bolaget kommer att fokusera på att erbjuda det mest prisvärda, pålitliga och flexibla "white-label" tarmhälsotestet till företag som är intresserade av att erbjuda sina egna tarmhälsotest.

Read More » Apr 07, 2021, 08:45

Carbiotix AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed årsredovisning för 2020. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 2 april 2021 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 23 april 2021. Årsredovisningen  för räkenskapsåret 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.carbiotix.com) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22 223 63 Lund).

Read More » Apr 02, 2021, 08:45

Carbiotix ska utvärdera nytt enzym från potentiell strategisk partner

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att företaget under andra kvartalet kommer att påbörja en omfattande utvärdering av ett nytt enzym från en potentiell strategisk partner. Enzymet har potential att påskynda erhållandet av FDA GRAS No Objection och EFSA Novel Foods-status i USA respektive EU för AXOS-livsmedelsingredienser, kosttillskott och medicinsk mat. Det kommer dock att förskjuta tidsplanen av vår pågående GRAS Self Affirmation-process för AXOS.

Read More » Mar 24, 2021, 08:45

Carbiotix to evaluate new enzyme supplied by potential strategic partner

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will begin a comprehensive evaluation of a new enzyme in Q2 supplied by a potential strategic partner. This new enzyme has the potential to accelerate achieving FDA GRAS No Objection and EFSA Novel Foods status in the US and EU respectively for AXOS food ingredients, supplements and our planned medical foods however will shift the time plan of our ongoing GRAS Self Affirmation process for AXOS.

Read More » Mar 24, 2021, 08:45

Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), 556983-5019, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021 kl. 09.00. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/allmänna råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Read More » Mar 22, 2021, 12:00

Carbiotix AB (publ) meddelar att utnyttjande av teckningsoptioner är registrerat hos Bolagsverket

Bolagsverket har nu registrerat ökning av aktier och aktiekapital i Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") hänförligt till utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("TO1").

Read More » Mar 05, 2021, 16:00

Carbiotix AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Feb 18, 2021, 08:30

Carbiotix AB (publ) offentliggör fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag, den 16 februari 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("TO1"), vilka emitterades i samband med Carbiotix riktade emission under augusti månad 2020. Under perioden 1 februari till och med 15 februari 2021 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 möjlighet att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt tecknades 1 250 000 aktier, genom nyttjande av 1 250 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 100 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 14,375 MSEK före emissionskostnader.

Read More » Feb 16, 2021, 15:30

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 11,50 SEK och nyttjandeperioden inleds måndagen den 1 februari 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") genomförde under augusti månad 2020 en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("TO 1"). De som tecknade en (1) unit i den riktade emissionen erhöll en (1) teckningsoption per tecknad unit. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av en teckningsoption är fastställd till 11,50 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds måndagen den 1 februari 2021 och pågår fram till och med måndagen den 15 februari 2021. Emissionslikviden kommer användas för vidareutveckling och försäljning av diagnostiktjänster, uppskalning av AXOS, administrativa och operativa kostnader för att stödja varje affärsområde samt utveckling av medicinsk mat och terapeutika.

Read More » Jan 29, 2021, 17:45

Carbiotix accepted into PepsiCo’s Greenhouse Accelerator program

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has been invited to participate in PepsiCo’s prestigious Greenhouse Accelerator. This will position AXOS onto centre stage with one of the largest food & beverage companies in the world.

Read More » Jan 11, 2021, 14:00

Carbiotix har antagits till PepsiCo’s Greenhouse Accelerator-program

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget antagits till PepsiCo’s prestigefyllda Greenhouse Accelerator. Detta kommer att placera AXOS i blickfånget för ett av världens största livsmedels- och dryckesföretag.

Read More » Jan 11, 2021, 14:00

Carbiotix tecknar tre API-partneravtal under Q4

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat tre LinkGut API-partneravtal under fjärde kvartalet 2020. Dessa partners inkluderar ett nystartat bolag i Europa och två i Nordamerika. LinkGut API-partners använder Carbiotix tarmhälsotest för konsumenter som sin primära analytiska tjänst för att generera kundmikrobiomdata. Avtalen är ett viktigt steg för Carbiotix eftersom API-partners kommer att bli Carbiotix främsta drivkraft för försäljning av diagnostiska tjänster från och med andra kvartalet 2021. Det finansiella värdet på avtalen för LinkGut-tjänsten kan inte fastställas eftersom det är kunderna till avtalsparterna som betalar för tjänsten. Avtalen löper på obestämds tid.

Read More » Dec 22, 2020, 08:30

Carbiotix signs three API partner agreements in Q4

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed three LinkGut API partner agreements in Q4 2020. These partners include one start-up company in Europe and two in North America. LinkGut API partners utilise Carbiotix consumer gut health test as their primary analytical service to generate customer microbiome data. This is a significant step for Carbiotix as API partners will become Carbiotix’s primary driver of diagnostic service sales from Q2 2021 onwards. The financial value of the agreements for the LinkGut service cannot be determined as it is the customers of the partners who pay for the service. The agreements run indefinitely.

Read More » Dec 22, 2020, 08:30

Carbiotix VD ökar innehavet till 2,2 miljoner aktier

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att VD Kristofer Cook har köpt 175 000 aktier mellan den 10 och 17 december för 1 MSEK genom sitt helägda bolag Sustainable Holding Sweden AB. VD Kristofer Cooks totala innehav i Carbiotix uppgår därmed till till 2,2 miljoner aktier, motsvarande 19.85 procent av röster och kapital.

Read More » Dec 17, 2020, 17:00

Carbiotix CEO increases holding to 2.2 million shares

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that CEO Kristofer Cook has purchased 175,000 shares between the 10th and 17th of December for 1 MSEK through his wholly-owned company Sustainable Holding Sweden AB, increasing his total holding to 2.2 million shares, corresponding to 19.85 percent of votes and capital.

Read More » Dec 17, 2020, 17:00

Carbiotix väljer FoodHills för uppskalning av AXOS

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har valt FoodHills Fastighet AB ("FoodHills") i Bjuv, Sverige som plats för uppskalning av bolagets majsfiberextrakt som innehåller AXOS. Bolaget planerar att bygga en produktionsanläggning på 10 ton per år till andra kvartalet 2021. Denna första anläggning kommer att möjliggöra en expansion av produktionskapaciteten till 100 ton per år fram till 2022 med ytterligare expansionsmöjligheter på upp till 1000 ton per år inom FoodHills anläggningsyta. Detta markerar ett viktigt steg i uppskalningen av AXOS för att kunna tillhandahålla prover för formuleringsaktiviteter, initiera försäljning på kommersiell skala och producera medicinsk mat innehållande AXOS för studier och terapeutiska utvecklingsaktiviteter.

Read More » Dec 10, 2020, 08:45

Carbiotix selects FoodHills as location for AXOS scale up

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has selected FoodHills Fastighet AB ("FoodHills") in Bjuv Sweden as the location to scale up the production of its corn fiber extract prebiotic containing AXOS. The company plans to have a 10 ton per annum production site built and operational by Q2 of 2021. This first site will allow for a production capacity expansion to 100 tons per annum by 2022, with additional capacity expansion possibilities of up to 1,000 tons per annum on the FoodHills property. This marks an important step in the scale up of AXOS to provide samples for formulation activities, commence meaningful sales, and produce medical food grade AXOS for studies and therapeutic development activities.

Read More » Dec 10, 2020, 08:45

Carbiotix lanserar LinkGut för ny brittisk prebiotika

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget lanserar LinkGut-tjänsten för MWELL, ett nytt prebiotiskt varumärke som inledningsvis riktar sig till den brittiska marknaden. MWELL består av ett prebiotiskt pulver som kan tillsättas i alla livsmedel för att förbättra den allmänna tarmhälsan. Carbiotix tillhandahåller nu sina OneGut-tarmhälsotester till MWELL-kunder som ett sätt att validera effekten av produkten över tid. Detta representerar Carbiotix första LinkGut-tjänst för ett varumärke under ett etablerat livsmedelsföretag.

Read More » Dec 09, 2020, 08:45

Flaggningsmeddelande i Carbiotix (publ)

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar härmed att Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ) ("Futur Pension") idag har meddelat att de har avyttrat en del av sitt aktieinnehav i Carbiotix. Futur Pension har tidigare innehaft cirka 10,2 procent av röster och kapital, vilket efter avyttring uppgår till cirka 4,86 procent av röster och kapital.

Read More » Nov 17, 2020, 16:00

Carbiotix AB offentliggör Q3, delårsrapport

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed Q3, delårsrapport. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Nov 10, 2020, 08:45

Förändring av aktiekapitalet och antal aktier i Carbiotix AB (publ) efter registrerad riktad emission

Carbiotix AB (publ) ("Bolaget" eller "Carbiotix") har genomfört en riktad nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner ("Unitsemissionen") som beslutades av styrelsen den 28 augusti 2020 förutsatt stämmans godkännande och godkändes av stämman den 17 september 2020. Unitsemissionen tillförde Bolaget initialt 10 MSEK före emissionskostnader. Bolagsverket har den 25 september 2020 registrerat Unitsemissionen.

Read More » Sep 25, 2020, 12:30

Kommuniké från extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ)

Carbiotix AB (publ) ("Bolaget" eller "Carbiotix") höll på torsdagen den 17 september 2020 extra bolagsstämma under ordförandeskap av Martin Linde. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut som fattades under förutsättning av stämmans godkännande om en riktad emission om 1 250 000 units till en begränsad grupp investerare (den "Riktade Unitsemissionen"). Varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste villkoren för beslutet. Beslutet fattades enhälligt.

Read More » Sep 17, 2020, 10:00

Carbiotix första europeiska AXOS-patent officiellt beviljat

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget fått bekräftat från Europeiska patentverket (EPO) att bolagets första AXOS-patent officiellt har beviljats. Detta är en viktig milstolpe för att säkra Carbiotix konkurrenskraft när bolaget nu accelererar AXOS-uppskalningsaktiviteterna på marknaden för prebiotiska ingredienser med inriktning mot medicinsk mat och terapeutiska tillämpningar.

Read More » Sep 09, 2020, 11:00

Carbiotix first European AXOS patent is officially granted

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has received confirmation from the European Patent Office (EPO) that the company’s first AXOS patent has been officially granted. This is an important milestone in securing Carbiotix competitive position as the company accelerates AXOS scale-up activities on the market for prebiotic ingredients, and targets medical food and therapeutic applications.

Read More » Sep 09, 2020, 11:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), org.nr 556983-5019, ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 september 2020 kl. 8:30 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Read More » Aug 28, 2020, 10:45

Carbiotix beslutar om och genomför en riktad emission av units om cirka 10 MSEK förutsatt ett godkännande av en extra bolagsstämma

Styrelsen i Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") har idag beslutat om och genomfört, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, en riktad emission varvid en begränsad grupp investerare har tecknat och tilldelats 1 250 000 units (den "Riktade Unitsemissionen"). Varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen i den Riktade Unitsemissionen har fastställts genom förhandlingar med investerare till 8,00 SEK per unit, motsvarande 4,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Unitsemissionen tillför i det initiala skedet Bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 4,1 MSEK och 14,4 MSEK. Den riktade Unitsemissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som kommer hållas den 17 september 2020, för vilken kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.  

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Read More » Aug 28, 2020, 08:45

Carbiotix reaches several key AXOS scale-up milestones

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has reached several key milestones in the scale-up of its prebiotic corn fiber extract ingredient containing AXOS (AXOS). These include optimising the first commercial AXOS-process and product, securing a supply of corn bran from a top 5 global grain processor, and putting in place a first scale-up plan. Carbiotix will now begin to accelerate scale-up activities in the second half of 2020 as the company targets the 5 billion Euro global prebiotic ingredients market, as well as medical food and therapeutic applications in markets exceeding 15 billion Euros.

Read More » Aug 12, 2020, 08:45

Carbiotix når flera viktiga milstolpar i AXOS-uppskalningen

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget nått flera viktiga milstolpar i uppskalningen av sin prebiotiska majsfiberextraktingrediens som innehåller AXOS (AXOS). Dessa inkluderar optimering av bolagets första kommersiella AXOS-process och produkt, säkerställande av en leverans av majskli från en av de fem största globala spannmålsproducenterna och införandet av en första uppskalningsplan för tillverkning av AXOS. Carbiotix kommer nu att påskynda uppskalningsverksamheten under andra halvåret 2020 när bolaget riktar sig till den globala marknaden för prebiotiska ingredienser värd 5 miljarder euro, samt medicinska livsmedel och terapeutiska tillämpningar på marknader som överstiger 15 miljarder euro.

Read More » Aug 12, 2020, 08:45

Carbiotix AB offentliggör Q2, halvårsrapport

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed Q2, halvårsrapport. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Aug 11, 2020, 08:45

Carbiotix partnertillväxt överträffar mål och förväntningar

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat avtal med tre nya LinkGutpartners under det andra kvartalet. Carbiotix tidigare uttalade mål att lägga till fem partners mellan 2021-2023 har därmed överträffats. Dessutom upplever bolaget ett fortsatt starkt intresse för sin LinkGut-tjänst, vilket indikerar att värdeerbjudandet är väl positionerat och därmed har god potential att stödja den globala lanseringen av diagnostiktjänster och försäljningstillväxten för Carbiotix-modulatorer (AXOS-ingrediens, medicinsk mat och läkemedel).

Read More » Aug 07, 2020, 08:45

Carbiotix partner growth exceeds goal and expectations

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has added three new LinkGut partners in Q2. This far exceeds the company’s previously stated goal of adding five partners between 2021-2023. Moreover, the company sees continued strong interest in its LinkGut service going forward which indicates that the value proposition is very strong and thus has the potential to play a key role in supporting the global roll-out of diagnostics services and growth of Carbiotix modulator sales (AXOS ingredient, medical food and therapeutics). 

Read More » Aug 07, 2020, 08:45

Carbiotix launches simplified & lower price gut health test

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has launched a new competitive gut health test within its OneGut second generation diagnostic platform. The new "Basic" test, which will be sold at a lower price, follows the launch of the company’s "Standard" test in February of 2020 and now provides an even more cost effective option for the long-term monitoring of gut health. The launch of the Basic test reinforces Carbiotix market position as a leading provider of white label consumer gut health tests for food & beverage, supplement and pharmaceutical companies, as well as providers of health and wellness services.

Read More » Aug 06, 2020, 08:45

Carbiotix lanserar förenklat tarmhälsotest med lägre prissättning

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget lanserat ett nytt konkurrenskraftigt tarmhälsotest inom sin andra generationens diagnostiska plattform OneGut. Det nya "Basic"testet, som kommer att säljas till ett lägre pris, följer på lanseringen av bolagets "Standard"-test i februari 2020 och erbjuder ett ännu mer kostnadseffektivt alternativ för långsiktig övervakning av tarmhälsan. Lanseringen av Basic-testet förstärker Carbiotix marknadsposition som ledande "White Label"-leverantör av konsumenthälsotester för dryckes- och livsmedelsproducenter, kosttillskotts- och läkemedelsföretag samt leverantörer av hälso- och friskvårdstjänster.

Read More » Aug 06, 2020, 08:45

Carbiotix AXOS included in Chalmers CVD study

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company’s AXOS food ingredient (corn fiber extract containing AXOS) will be used in a 6-week cardiometabolic intervention study managed by Chalmers University and financed in part by FORMAS (Swedish Research Council for Sustainable Development), to be carried out in Italy during H2 2020. This study will provide valuable clinical data demonstrating the efficacy of AXOS as a food ingredient targeting people suffering from Cardiovascular Disease (CVD). The study is also in line with Carbiotix overall strategy to provide its AXOS ingredient for independent third-party financed studies.

Read More » Jun 04, 2020, 10:00

Carbiotix AXOS ingår i Chalmers studie kring Hjärtkärlsjukdomar

Carbiotix AB meddelar idag att bolagets livsmedelsingrediens som innehåller AXOS kommer att användas i en kardiometabolisk interventionsstudie. Studien kommer att ledas av Chalmers universitet, finansieras delvis av FORMAS (Forskningsråd för Hållbar Utveckling) och genomförs i Italien under H2 2020. Denna studie kommer att ge värdefulla kliniska data för effekten av AXOS som en livsmedelsingrediens som riktar sig till personer vilka lider av hjärt-kärlsjukdom (CVD).

Read More » Jun 04, 2020, 10:00

Carbiotix streamlines clinical study plan to reduce risk and reach profitability sooner

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") has, as previously announced, the intention to launch medical food containing AXOS. The launch is estimated to H2 2021 in the US to then initiate clinical trials during H1 2022 regarding IBD (CBX111) and Hyperammonemia (CBX121) to reach a brand new market for its prebiotic products for gastric health. This approach gives the company the opportunity to take a large and natural step in the development of future medicines. In order to further streamline the regulatory plan, and to significantly reduce the risk in future studies, the company has decided to postpone planned pre-clinical and clinical studies for the candidates IBD (CBX111) and Hyperammonemia (CBX121), as well as the study on neuroinflammation. The company has also decided not to do animal studies in preclinical development.

Read More » May 19, 2020, 08:50

Carbiotix effektiviserar regulatorisk plan för att reducera risk och snabbare nå lönsamhet

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") har som tidigare meddelats för avsikt att lansera medicinsk mat innehållande AXOS. Lanseringen är beräknad till H2 2021 i USA. Kliniska prövningar inleds under H1 2022 avseende kanidadaterna IBD (CBX111) och Hyperammonemia (CBX121) för att nå en för bolaget helt ny marknad för dess prebiotiska produkter för maghälsa. Genom detta tillvägagångssätt ges bolaget möjlighet att ta ett stort steg i utvecklingen av framtida läkemedel. I syfte att ytterligare effektivisera den regulatoriska planen, samt för att avsevärt minska risken i framtida studier, har bolaget beslutat att flytta fram planerade pre-kliniska och kliniska studier för kandidaterna IBD (CBX111) och Hyperammonemia (CBX121), samt studien om neuroinflammation. Bolaget har även beslutat att inte genomför djurstudier i preklinisk utveckling.

Read More » May 19, 2020, 08:50

Carbiotix AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » May 12, 2020, 08:45

Carbiotix erhåller bidrag från Tillväxtverket

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget mottagit Tillväxtverkets godkännande av bidrag, som en följd av Covid-19-pandemin. Bolaget bedömer, trots situationen kring Covid19, ingen väsentlig påverkan på bolagets utvecklingsmål och tidplan gällande lansering av nya diagnostiktjänster, Carbiotix AXOS, medicinsk mat eller planerade studier.

Read More » May 07, 2020, 18:00

Carbiotix tecknar avtal med brittiskt wellnessföretag

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget tecknat ett LinkGut-avtal med LIVEYOUNGER Institute ("LIVEYOUNGER") med bas i Storbritannien. Carbiotix kommer att tillhandahålla tjänster som ingår i bolagets OneGut-tarmhälsotestningstjänst till LIVEYOUNGERklienter från och med maj 2020. Detta avtal representerar Carbiotix första avtal med ett wellnessföretag med fokus på viktminsknings- och livsstilscoaching.

Read More » Apr 29, 2020, 12:00

Carbiotix signs Agreement with UK wellness company

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed a LinkGut agreement with LIVEYOUNGER Institute ("LIVEYOUNGER") based in the UK. Carbiotix will provide microbiome testing services included within its OneGut gut health testing service to LIVEYOUNGER clients starting in May 2020. This agreement represents Carbiotix first agreement with a wellness company focused on weight-loss lifestyle coaching and offering a portfolio of different testing services.

Read More » Apr 29, 2020, 12:00

Kommunike från årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Idag, den 24 april 2020, hölls årsstämma i Carbiotix AB ("Carbiotix"). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read More » Apr 24, 2020, 17:15

Rättelse: Carbiotix AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Rättelse avseende information om revisorupplysning 
 
Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 3 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 24 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.carbiotix.com) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22 223 63 Lund). 

 

Read More » Apr 06, 2020, 18:00

Carbiotix AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 3 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 24 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.carbiotix.com) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22 223 63 Lund). 

Read More » Apr 03, 2020, 20:00

Lund University finances and conducts clinical study together with Carbiotix AXOS medical food

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that Lund University, working with Skåne University Hospital, has been granted funding to conduct a four-month clinical study of 100 type-2 diabetes patients during Q2 2021 using Carbiotix AXOS medical food as a co-treatment to the drug metformin. The results of this study will, according to the Board's assessment, provide key clinical data for regulatory approvals in the US and Europe and evidence for a potential commercial launch of a metformin medical food co-treatment product targeting diabetes patients in early 2022.

Read More » Apr 03, 2020, 13:00

Lunds universitet finansieriar och genomför klinisk studie tillsammans med Carbiotix AXOS medicinska mat

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Lunds universitet, med Skånes universitetssjukhus, har beviljats medel för att genomföra en fyra-månaders klinisk studie med 100 typ-2 diabetepatienter under Q2 2021 där Carbiotix AXOS medicinska mat kommer användas tillsammans med läkemedlet metformin. Resultaten från studien kommer enligt styrelsnes bedömning att kunna ge viktiga kliniska data för stöd vid godkännande av Carbiotix AXOS i USA och Europa och kommer även att kunna fungera som stöd i samband med en potentiell kommersiell lansering av en medicinsk mat som en sambehandling med metformin riktad till diabetespatienter i början av 2022.

Read More » Apr 03, 2020, 13:00

Kallelse till årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), 556983-5019, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 kl. 13.00 på Scheelevägen 22 i Lund.

Read More » Mar 23, 2020, 08:45

Carbiotix CEO increases total holding to 2 million shares

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that CEO Kristofer Cook has purchased 32,600 shares for 120,991 SEK on March 12th through his holding company Sustainable Holding Sweden AB, increasing his total holding to 2 million shares. Kristofer is the second largest shareholder in Carbiotix, behind co-founder Peter Falck.

Read More » Mar 13, 2020, 08:45

Carbiotix VD ökar det totala innehavet till 2 miljoner aktier

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att VD Kristofer Cook har köpt 32 600 aktier för 120 991 SEK den 12 mars genom sitt holdingbolag Sustainable Holding Sweden AB, vilket ökat Kristofers totala innehav till 2 miljoner aktier. Kristofer är den näst största aktieägaren i Carbiotix, bakom medgrundare Peter Falck.

Read More » Mar 13, 2020, 08:45

Carbiotix reports positive results from FoodMarble study

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today positive results from an eight-week study with FoodMarble Digestive Health Ltd. ("FoodMarble") of Dublin, a leading provider of connected digestive health devices, to examine the correlation between digestive health and gut health. Carbiotix and FoodMarble will now enter into discussions regarding next steps for the further development of their combined technologies.

Read More » Mar 12, 2020, 08:45

Carbiotix rapporterar positiva resultat från FoodMarble-studien

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag positiva resultat från en åtta veckor lång studie med FoodMarble Digestive Health Ltd. ("FoodMarble") i Dublin. FoodMarble är en ledande leverantör av övervakning av matsmältningshälsa kopplat till t.ex. IBS. Studien undersökte sambandet mellan matsmältningshälsa och mikrobiomsammansättning. Carbiotix och FoodMarble kommer nu att inleda diskussioner om nästa steg för att vidareutveckla en gemensam tjänst för konsumenter som lider av matsmältningsproblem.

Read More » Mar 12, 2020, 08:45

Carbiotix ansluts till Global Prebiotic Association (GPA)

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har accepterats som medlem i Global Prebiotic Association ("GPA"). Detta medlemskap gör det möjligt för Carbiotix att ansluta sig till en begränsad grupp företag som främjar tillväxten av prebiotiska industrin och exponerar Carbiotix potential och erkännande i den globala prebiotiska industrin.

Read More » Mar 10, 2020, 08:45

Carbiotix joins the Global Prebiotic Association (GPA)

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has been accepted as an Associate Member of the Global Prebiotic Association (GPA). This membership will allow Carbiotix to join a limited group of companies promoting the growth of prebiotics and demonstrates Carbiotix potential impact and recognition in the global prebiotics industry.

Read More » Mar 10, 2020, 08:45

Carbiotix stärker ledningsteamet med CFO

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Henrik Ljung har utsetts som Chief Financial Officer ("CFO") och förstärker därmed Carbiotix ledningsgrupp. Henrik har många års erfarenhet av att arbeta som CFO i ett antal börsbolag i Sverige. Henrik bidrar med nyckelkunskap och erfarenhet som kommer stärka Carbiotix strategiska ställning och tillväxtmöjligheter. Henrik kommer att tillträda den 1 april 2020.

Read More » Mar 09, 2020, 08:45

Carbiotix strengthens management team and adds CFO

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that Henrik Ljung will start as Chief Financial Officer ("CFO") for the company on the 1st of April, thereby strengthening the management team and providing key knowledge and experience to capitalise on the company's strategic position and growth opportunities. Henrik brings with him many years of experience working as CFO in a number of listed companies in Sweden.

Read More » Mar 09, 2020, 08:45

Carbiotix to present at Life Science-dagen in Göteborg

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that Kristofer Cook, CEO of Carbiotix, will be giving a live-stream presentation at Life Science-Dagen in Göteborg on the 4th of March at 13:45 (CET). The public can follow the presentation at www.lifesciencedagen.se. In light of recent announcements, Kristofer will be providing an update of the company's products and services, with a special focus on the link between gut health and immune system integrity and solutions offered by Carbiotix.

Read More » Mar 02, 2020, 08:45

Carbiotix kommer presentera på Life Science-dagen i Göteborg

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Kristofer Cook, VD på Carbiotix, kommer att ge en livesänd presentation på Life Science-dagen i Göteborg den 4 mars kl. 13:45 (CET). Allmänheten kan följa presentationen på www.lifesciencedagen.se. Med hänsyn till de förändringar som nyligen har kommunicerats kommer Kristofer ge en uppdatering av bolagets produkter och tjänster med fokus på kopplingen mellan maghälsa och immunförsvar samt vad Carbiotix har att erbjuda.

Read More » Mar 02, 2020, 08:45

Carbiotix lanserar prebiotiska produkter redan 2021

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget siktar på att lansera medicinsk mat innehållande AXOS under H2 2021. Därmed når bolaget en helt ny marknad för sina prebiotiska produkter för maghälsa och tar ett stort och naturligt steg i utvecklingen av framtida läkemedel. Genom att lansera medicinsk mat innehållande AXOS kan Carbiotix möjliggöra en lansering av en receptbelagd medicinsk produkt på marknaden i USA tre år tidigare än planerat och flera produkter inom olika sjukdomsområden i snabb följd.

Read More » Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix targets prebiotic regulatory approval in 2020

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company expects to receive US regulatory approval for its corn fiber extract containing AXOS in 2020. Obtaining GRAS self- affirmation by the end of the year will be two years ahead of schedule and allow the company to begin sales of its prebiotic ingredient in the US already in 2021.

Read More » Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix beräknar uppnå marknadsgodkännande för den Amerikanska marknaden redan 2020

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget beräknar uppnå marknadsgodkännande i USA under 2020 för sitt majskliextrakt innehållande AXOS. Carbiotix har tecknat ett avtal med dicentra från Toronto, Kanada som skall hjälpa till att genomföra processen. Genom att erhålla av "GRAS self-affirmation" innan årets slut kan Carbiotix påbörja sin försäljning av bolagets prebiotiska ingrediens i USA redan under 2021, vilket är två år tidigare än beräknat.

Read More » Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix targets the launch of a medical food by 2021

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will target the launch of a medical food in the US by H2 2021, thus entering a new gut health modulator category and creating a bridge between its prebiotic ingredient and therapeutic products. This decision to target a medical food will allow the company to bring to market a medically prescribed product three years ahead of schedule and target the management of multiple disease areas in a shorter period of time.

Read More » Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix receives preliminary approval for European AXOS patent application

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has received an "Intention to grant" from the European Patent Office (EPO) regarding its patent application for the AXOS ingredient. This marks an important milestone in securing Carbiotix competitive position for further commercialisation.

Read More » Feb 21, 2020, 15:00

Carbiotix erhåller preliminärt godkännande för europeisk patentansökan för AXOS

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget erhållit "Intention to grant" från Europeiska patentverket (EPO) avseende sin patentansökan för AXOS-ingrediensen. Bekräftelsen är en viktig milstolpe i bolagets strategi att säkerställa immateriella rättigheter för vidare kommersialisering.

Read More » Feb 21, 2020, 15:00

Publicering av bokslutskommuniké för 2019

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Feb 12, 2020, 08:45

Carbiotix launches second generation diagnostic platform

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has launched its second generation diagnostic platform for gut health based on Next Generation Sequencing (NGS). The company will now offer a NGS test with three samples as a standard and at a cost that is 1/3 the cost of the nearest competitor on the market per sample. Carbiotix will leverage this transformational competitive advantage and target the entire market for consumer and clinical microbiome diagnostic services valued at over 800 million Euro per annum.

Read More » Feb 11, 2020, 08:45

Carbiotix lanserar andra generationens diagnostiska plattform

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget nu lanserar sin andra generationens diagnostiska plattform för tarmhälsa baserad på andra generationens DNA sekvensering (NGS). Bolaget kommer nu att erbjuda ett NGS-test i tre exemplar som standard och till en kostnad som är 1/3 av kostnaden hos närmaste konkurrenten på marknaden per prov. Carbiotix kommer att utnyttja denna transformativa konkurrensfördel och rikta in sig på hela marknaden för diagnostiska tjänster för konsumenter och kliniska mikrobiomanalyser vilken är värderad till över 800 miljoner euro per år.

Read More » Feb 11, 2020, 08:45

Carbiotix has reached an important milestone in the development of its prebiotic

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has successfully completed new enzyme development work for its prebiotic ingredient containing AXOS. This marks an important milestone in the commercialisation of Carbiotix prebiotic fiber and will allow the company to accelerate scale-up and regulatory work in 2020.

Read More » Feb 10, 2020, 08:45

Carbiotix har nått en viktig milstolpe i utveckling av sin Prebiotika

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar härmed att bolaget framgångsrikt har avslutat enzymutvecklingsarbetet för dess prebiotiska ingrediens som innehåller AXOS. Detta är en viktig milstolpe i kommersialiseringen av Carbiotix prebiotiska fibrer, vilket möjliggör för bolaget att påskynda uppskalnings- och det regulatoriska arbetet under 2020.

Read More » Feb 10, 2020, 08:45

Carbiotix adds renowned gut health expert to Advisory Board

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that Dr. Jan Marsal will join the company's Advisory Board as the company ramps up pre-clinical activities in the areas of IBD, hyperammonemia, and neuroinflammation. Dr. Marsal is considered a leading expert in the area of IBD, as well as the link between gut health and other disease areas. This addition to the Advisory Board will strengthen Carbiotix's ability to leverage its technology platform and bring gut health-related products and services to the market.

Read More » Jan 28, 2020, 08:45

Carbiotix utökar sin rådgivande grupp med en välkänd tarmhälsoexpert

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Dr. Jan Marsal kommer att ingå i bolagets rådgivande grupp i samband med att Carbiotix förstärker sin pre-kliniska verksamhet inom områdena IBD, hyperammonemia och neuroinflammation. Dr. Marsal anses vara en ledande expert inom området IBD och kopplingen mellan tarmhälsa och andra sjukdomsområden. Kontakten med Dr. Marsal kommer att förstärka Carbiotix förmåga att utnyttja bolagets teknologiplattform och att ta dess tarmhälsorelaterade produkter och tjänster till marknaden.

Read More » Jan 28, 2020, 08:45

Carbiotix tecknar samarbetsavtal med akademisk partner med inriktning mot neuroinflammation

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med medicinska institutionen vid universitetet i Verona, Italien, för att genomföra en forskningsstudie under H1 2020 inom området neuroinflammation med Carbiotix Microbiome Modulator Therapeutics. Samarbetsavtalet syftar till att finna nya applikationer och ytterligare validera Carbiotix plattform. 

Read More » Dec 23, 2019, 08:45

Carbiotix signs collaboration agreement with academic partner focused on neuroinflammation

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed a collaboration agreement with the Department of Medicine at the University of Verona, Italy, to carry out a research study during H1 2020 in the area of neuroinflammation using Carbiotix Microbiome Modulator Therapeutics. The collaboration agreement will seek to find new applications and further validate Carbiotix platform.

Read More » Dec 23, 2019, 08:45

Carbiotix announces the launch of its second generation gut heath diagnostic platform

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will launch its second generation gut health diagnostics platform in Q1 of 2020. This platform will allow Carbiotix to attain a leading position in the diagnostics area by targeting a global market, which is estimated to be worth 800 million Euro for both consumer and clinical microbiome diagnostic services.

Read More » Nov 22, 2019, 08:45

Carbiotix meddelar lanseringen av andra generationens diagnostikplattform för tarmhälsa

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget kommer att lansera andra generationens diagnostikplattform för tarmhälsa under första kvartalet 2020. Denna plattform kommer att göra det möjligt för Carbiotix att uppnå en främre position inom diagnostikområdet genom att riktas mot världsmarknaden, vilken beräknas uppgå till 800 miljoner Euro årligen för både konsument- och kliniska mikrobiomdiagnostiktjänster.

Read More » Nov 22, 2019, 08:45

Publicering av delårsrapport för perioden januari - september 2019

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read More » Nov 14, 2019, 08:45

Carbiotix to conduct internal pilot study of gut health testing services with Gebro Pharma AG Switzerland

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") announces today that the company will conduct an internal pilot study of its gut health testing services with Gebro Pharma AG Switzerland. The pilot study is planned for Q1 2020 and will serve to formulate a business model for a new collaborative service and roll out plan for 2021.

Read More » Oct 30, 2019, 08:50

Carbiotix genomför intern pilotstudie av tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switzerland

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget kommer att genomföra en intern pilotstudie av sina tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switerland. Pilotstudien planeras till Q1 2020 och syftar till att formulera en affärsmodell för en ny samarbetstjänst och lanseringsplan för 2021. 

Read More » Oct 30, 2019, 08:50

Spotlight välkomnar Carbiotix

Read More » Oct 18, 2019, 11:48

Welcome Carbiotix

Read More » Oct 18, 2019, 11:48

Idag inleds handel i Carbiotix aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 18 oktober 2019, inleds handeln i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”CRBX” och aktiens ISIN-kod är SE0013016128.

Read More » Oct 18, 2019, 08:30

Market Notice 262/19 - Carbiotix AB will be listed on Spotlight Stock Market on October 18, 2019

Read More » Oct 15, 2019, 10:25

Carbiotix signs collaboration agreement with consumer digestive health tracking company Food Marble

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") announces today that the company has signed a collaboration agreement with Food Marble Digestive Health Ltd. (“Food Marble”) of Dublin, Ireland, a leading provider of consumer digestive health tracking devices, to conduct a eight-week study to examine the correlation between digestive health and gut health during Q4 2019.

Read More » Oct 08, 2019, 08:50

Carbiotix tecknar samarbetsavtal med konsumentbolaget Food Marble för övervakning av matsmältningshälsa

Carbiotix (publ) (”Carbiotix”) tillkännager idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Food Marble Digestive Health Ltd. (”Food Marble”) i Dublin, Irland, ett ledande bolag inom konsumentövervakning av matsmältningshälsa, för att genomföra en 8-veckors lång studie på korrelationen mellan matsmältnings- och maghälsan under Q4 2019.

Read More » Oct 08, 2019, 08:50

Significantly oversubscribed new share issue in Carbiotix

On September 26, 2019, the subscription period in Carbiotix AB (“Carbiotix”) new share issue of approx. SEK 12,4 million (including bridge loan and compensation to bridge lenders) prior to listing on Spotlight Stock Market (“Spotlight”) was completed. The interest was significant, and the new share issue was subscribed to a total of approx. SEK 69,8 million, corresponding to a subscription rate of approx. 562 percent. Through the new share issue, a total of 2.790.000 shares will be issued and Carbiotix will be provided approx. SEK 12 million (which excludes the SEK 0.4 million that refers to the compensation mentioned above) before issue costs. Through the new share issue, Carbiotix will receive approx. 950 new shareholders. Settlement notes are scheduled to be sent to all allotted shareholders today. Sedermera Fondkommission is the financial advisor in connection with the new share issue.

Read More » Oct 01, 2019, 09:15

Carbiotix nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 26 september 2019 avslutades teckningstiden i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) nyemission om cirka 12,4 MSEK (inklusive brygglån och kompensation till brygglånegivarna) inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Intresset var betydande och nyemissionen tecknades till totalt cirka 69,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 562 procent. Genom nyemissionen kommer totalt 2 790 000 aktier att nyemitteras och Carbiotix tillhandahålls cirka 12 MSEK (vilket exkluderar 0,4 MSEK som avser ersättning till brygglånegivarna) före emissionskostnader. Genom nyemissionen kommer Carbiotix att erhålla cirka 950 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 1 oktober 2019. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Read More » Oct 01, 2019, 09:15

Idag inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag, den 12 september 2019, inleds teckningstiden i Carbiotix AB:s (”Carbiotix”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 26 september 2019. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Read More » Sep 12, 2019, 08:55

Carbiotix AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Carbiotix AB (”Carbiotix”) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Noteringen är godkänd förutsatt att lägstagränsen i kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Carbiotix meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande nyemission om cirka 12,4 MSEK inleds den 12 september 2019 och avslutas den 26 september 2019. Carbiotix har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden som Carbiotix tillförs är avsedd att dels finansiera verksamhetsutveckling för att skapa nya intäktströmmar genom försäljnings- och samarbetspartners och dels för att vidareutveckla bolagets terapeutiska produktportfölj av nyttiga bakterier och lösliga fibrer.

Mer information om bolaget och erbjudandet kommer att presenteras i det memorandum som kommer att finnas tillgängligt via bolagets (www.carbiotix.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast dagen före att teckningstiden inleds.

Read More » Sep 10, 2019, 08:50

Carbiotix AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Carbiotix AB (”Carbiotix”) tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och läkemedel som ökar produktionen av goda bakterier från tarmen för att motverka flera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på Bolagets egna nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att utveckla dessa läkemedelssubstanser. Bolaget fokuserar på två preparat med metabola och hälsofrämjande effekter för att behandla ämnesomsättningsrubbningar och IBD.

Read More » Sep 10, 2019, 08:45