Carbiotix AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Sep 10, 2019, 08:45

Carbiotix AB (”Carbiotix”) tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och läkemedel som ökar produktionen av goda bakterier från tarmen för att motverka flera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på Bolagets egna nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att utveckla dessa läkemedelssubstanser. Bolaget fokuserar på två preparat med metabola och hälsofrämjande effekter för att behandla ämnesomsättningsrubbningar och IBD.

Carbiotix grundades 2014 baserat på flera års forskning inom Avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Dr. Peter Falck fick idén till en ny prebiotisk löslig fiber som kan användas för att öka mängden nyttiga bakterier och metaboliter i kroppen. Fibern benämns Carbiotix AXOS och framställs med hjälp av ett speciellt enzym som gör det möjligt att framställa hemicellulosa från majs.

Verksamheten bedrivs idag genom tre verksamhetsben:

  1. Utveckling av det prebiotiska fibret Carbiotix AXOS, vilket enligt genomförda tester har bättre egenskaper och som är billigare att framställa än befintliga fibrer på marknaden.  
  2. Läkemedelsutveckling kopplad till olika metabola och kroniska sjukdomar. Bolaget utvecklar i dagsläget två läkemedelskandidater (avseende ämnesomsättningsrubbningar och IBD). 
  3. Försäljning av konsumenttest för tarmhälsa.  

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

Det mänskliga mikrobiomet magens tarmflora är samspelet av mer än 30 biljoner mikrober, encellsorganismer som producerar viktiga nyttiga bakterier som är väsentliga för människors hälsa och välbefinnande. Många utbredda kroniska sjukdomar som hjärt-kärl-sjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar som Alzheimers och olika cancerformer har en stark koppling till för låg produktion av så kallade metaboliter (nyttiga bakterier) i magens naturliga tarmflora och eftersom nästan alla vuxna konsumerar för lite fibrer ofta 2-5 gånger för lite tros detta vara en bidragande orsak till ökningen av dessa sjukdomar.

Genom att stabilisera tarmfloran och få den att producera rätt mängd metaboliter är förhoppningen att många av dessa sjukdomar kan förebyggas och behandlas. Carbiotix utvecklar produkter och läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen, för att bromsa den stigande kurvan för metabola och kroniska sjukdomar. Till nytta för många människor och med stor marknadspotential. Nyckeln är ny kunskap om hur fibrer kan användas för att ändra balansen mellan olika bakteriestammar i tarmen och styra sammansättningen av olika metaboliter. Vårt egenutvecklade fiber Carbiotix AXOS, ett andra generationens fibertillskott ger oss en betydande fördel gentemot konkurrenterna på marknaden tack vare en kostnadseffektiv tillverkningsprocess.

Teckningstiden i bolagets kommande nyemission om cirka 12,4 MSEK inleds den 12 september 2019 och avslutas den 26 september 2019. Carbiotix har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden som Carbiotix tillförs är avsedd att dels finansiera verksamhetsutveckling för att skapa nya intäktströmmar genom försäljnings- och samarbetspartners och dels för att vidareutveckla bolagets terapeutiska produktportfölj av nyttiga bakterier och lösliga fibrer.

Notering på Spotlight Stock Market

Carbiotix AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 100 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Erbjudandet i sammandrag

Kortnamn: CRBX
ISIN: SE0013016128
Teckningsperiod: 12 september – 26 september 2019
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 150 aktier (motsvarande cirka 5 117 SEK).
Teckningskurs: 4,45 SEK
Första dag för handel: Första dag för handel är beräknad att bli den 18 oktober 2019.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 790 000 aktier, motsvarande cirka 12,4 MSEK.
Värdering: Cirka 25,8 MSEK.

Memorandumet kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.


För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
listing@spotlightstockmarket.com


Go Back