Carbiotix tecknar samarbetsavtal med Lundabaserade Aventure AB

Mar 30, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Lundabaserade Aventure AB ("Aventure") för utveckling av nya prebiotiska konsumentprodukter och för att stödja varandras teknikutvecklingsaktiviteter. Aventure grundades av Rickard Öste, en av grundarna av NASDAQ-noterade Oatly Group AB. Detta är Carbiotix första samarbetsavtal med en etablerad utvecklare av funktionella livsmedels- och dryckesprodukter till konsumenter och etablerar en modell för hur Bolaget kommer att arbeta med kunder framöver.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna tillkännage detta samarbetsavtal med Aventure för utveckling av nya prebiotiska baserade konsumentprodukter och för att stödja varandras teknikutvecklingsaktiviteter. Genom vårt samarbete kommer vi att kunna utforska nya produktmöjligheter mer effektivt med hjälp av prebiotika som härrör från lokala råvaror, samt utnyttja den infrastruktur som respektive företag har byggt upp när det gäller laboratorie-, pilot- och produktionsresurser. För mig är detta samarbete naturligt med tanke på vår närhet till varandra i Lund och kopplingen till Rickard Öste som tidigare var extern rådgivare under den första tiden av vår teknikutveckling vid Lunds universitet. Som ett B2B-fokuserat företag, kompletterar vi dessutom Aventures B2C-fokus.

Samarbetsavtalet etablerar också en modell för hur vi kommer att arbeta med kunder framöver och är ett första steg mot att skriva leveransavtal. Med tanke på vårt fokus på att erbjuda avancerade prebiotiska kosttillskotts- och kosmetika-ingredienser är det i vårt intresse att se till att våra kunder får bästa tillgängliga prebiotika med högsta möjliga effekt i förhållande till kostnaden. Att anpassa våra produkter för maximal effekt och validera detta internt och med våra kunder är därför ett viktigt första steg för att upprätta långsiktiga leveransavtal. Att låta våra kunder sedan utnyttja vår LinkGut mikrobiomtest-tjänst hjälper till att säkerställa att den önskade effekten av våra kunders produkter valideras, optimeras och i vissa fall till och med anpassas för konsumenterna.

Även om vårt fokus idag ligger på kosttillskotts- och kosmetika-applikationer, är en strategi på medellång till lång sikt att ingå samarbetsavtal med funktionella livsmedelsföretag och så småningom vanliga livsmedels- och dryckesföretag, eftersom vi minskar kostnaderna med en ökad produktionskapacitet. I detta avseende ser jag fram emot att etablera ett långsiktigt samarbete med Aventure och hjälpa dem att få ut konkurrenskraftiga produkter på marknaden som har en positiv och validerad inverkan på konsumenternas hälsa och välbefinnande."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back