Carbiotix AB offentliggör Q3, delårsrapport

Nov 10, 2020, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed Q3, delårsrapport. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2020-07-01- 2020-09-30 (tredje kvartalet)

 • Nettoomsättning uppgick till 48 352 SEK (34 332 SEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 999 916 SEK (-1 439 870 SEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,17 SEK).

2020-01-01 - 2020-09-30 (nio månader)

 • Nettoomsättning uppgick till 88 226 SEK (166 226 SEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 875 875 SEK (-3 960 778 SEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,46 SEK).
 • Soliditeten uppgick till 92 % (55%).

Väsentliga händelser

 • Den 6 augusti meddelade Carbiotix att Bolaget lanserat ett nytt konkurrenskraftigt tarmhälsotest inom sin andra generationens diagnostiska plattform OneGut. Det nya "Basic"-testet, som säljs till ett lägre pris, följer på lanseringen av Bolagets "Standard"-test i februari 2020 och erbjuder ett ännu mer kostnadseffektivt alternativ för långsiktig övervakning av tarmhälsan. Lanseringen av "Basic"-testet förstärker Carbiotix marknadsposition som ledande "White Label"-leverantör av konsumenthälsotester för dryckes- och livsmedelsproducenter, kosttillskotts- och läkemedelsföretag samt leverantörer av hälso- och friskvårdstjänster.
 • Den 7 augusti meddelade Carbiotix att Bolaget tecknat avtal med tre nya LinkGut-partners. Carbiotix tidigare uttalade mål att lägga till fem partners mellan 2021-2023 har därmed överträffats. Dessutom upplever Bolaget ett fortsatt starkt intresse för sin LinkGut-tjänst, vilket indikerar att värdeerbjudandet är väl positionerat och därmed har god potential att stödja den globala lanseringen av diagnostiktjänster och försäljningstillväxten för Carbiotix-modulatorer (AXOS-ingrediens, medicinsk mat och läkemedel).
 • Den 12 augusti meddelade Carbiotix att Bolaget nått flera viktiga milstolpar i uppskalningen av sin prebiotiska majsfiberextraktingrediens som innehåller AXOS (AXOS). Dessa inkluderar optimering av Bolagets första kommersiella AXOS-process och produkt, säkerställande av en leverans av majskli från en av de fem största globala spannmålsproducenterna och införandet av en första uppskalningsplan för tillverkning av AXOS.
 • Den 28 augusti meddelade Carbiotix beslut om genomförande av en riktad emission av units om cirka 10 MSEK, förutsatt ett godkännande av en extra bolagsstämma.
 • Den 9 september meddelade Carbiotix att Bolaget fått bekräftat från Europeiska patentverket (EPO) att Bolagets första AXOS-patent officiellt har beviljats. Detta är en viktig milstolpe för att säkra Carbiotix konkurrenskraft när Bolaget nu accelererar AXOS-uppskalningsaktiviteterna på marknaden för prebiotiska ingredienser med inriktning mot medicinsk mat och terapeutiska tillämpningar.
 • Den 25 september meddelade Carbiotix att Bolaget genomfört en riktad nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner ("Unitemissionen"). Unitemissionen tillförde Bolaget initialt 10 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back