Publicering av delårsrapport för perioden januari - september 2019

Nov 14, 2019, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30) • Nettoomsättning uppgick till 166 226 SEK (2 375 513 SEK). • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 960 TSEK (-1 078 TSEK). • Resultat per aktie uppgick till -0,46 SEK (-145 SEK). • Soliditeten uppgick till 56 % (90%).
 
Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) • Nettoomsättning uppgick till 34 332 SEK (116 733 SEK). • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 439 TSEK (-863 TSEK). • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-116 SEK).
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 • Carbiotix meddelar den 10 september att Bolaget godkänns för notering på Spotlight Stock Market. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång  • Carbiotix meddelar den 1 oktober att Bolagets nyemission om cirka 12,4 MSEK tecknades till totalt cirka 69,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 562 procent. Utöver kapitalet tillförde nyemissionen Carbiotix cirka 950 nya aktieägare.
 
• Carbiotix meddelar den 8 oktober att Bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Food Marble Digestive Health Ltd. (”Food Marble”) i Dublin, Irland, ett ledande bolag inom konsumentövervakning av matsmältningshälsa, för att genomföra en 8-veckors lång studie på korrelationen mellan matsmältnings- och maghälsan under Q4 2019.
 
• Handeln i Carbiotix aktie inleddes den 18 oktober på Spotlight Stock Market.
 
• Carbiotix meddelar den 30 oktober att Bolaget kommer att genomföra en intern pilotstudie av sina tarmhälsotest-tjänster med Gebro Pharma AG Switerland. Pilotstudien planeras till Q1 2020 och syftar till att formulera en affärsmodell för en ny samarbetstjänst och lanseringsplan för 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back