Carbiotix AB (publ) offentliggör fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Feb 16, 2021, 15:30

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag, den 16 februari 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("TO1"), vilka emitterades i samband med Carbiotix riktade emission under augusti månad 2020. Under perioden 1 februari till och med 15 februari 2021 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 möjlighet att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt tecknades 1 250 000 aktier, genom nyttjande av 1 250 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 100 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 14,375 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Carbiotix tillförs cirka 14,375 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,06 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Carbiotix öka med 1 250 000 från 11 083 000 stycken till 12 333 000 stycken. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 125 000 SEK från 1 108 300 SEK till 1 233 300 SEK.

Rådgivare

Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut och Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, kontakta:

Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-mail: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomsjukvård genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Carbiotix AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: CRBX, ISIN: SE0013016128)

Go Back