Carbiotix certifierat enligt ISO 9001 kvalitetshanteringsstandard

Apr 19, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har certifierats enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Certifikatnumret 9001-1172 utfärdades den 12 april av Svensk Certifiering AB och omfattar all verksamhet på Bolagets huvudkontor och labb, inklusive forskning och utveckling, design, förpackning, marknadsföring, försäljning och distribution av IT-tjänster. Att uppnå ISO 9001-certifiering är viktigt eftersom det visar på en hög kvalitetshanteringsnivå i hela företaget och efterfrågas av många kunder, särskilt större företag med höga leverantörskrav. Under de kommande månaderna siktar Carbiotix på att utöka sitt kvalitetshanteringssystem till att omfatta produktionsanläggningen i Bjuv, Sverige, som kommer att fungera som mall för framtida produktionsanläggningar i USA och Europa.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna meddela att Carbiotix har certifierats enligt ISO 9001:2015. Jag vill rikta ett särskilt tack till vår chef för regulatoriska och juridiska frågor, Sumedha Aradhya, som framgångsrikt har lett denna process och som kommer att fortsätta att utöka omfattningen av detta hanteringssystem när vi växer, samt lägga till ytterligare certifieringar och ackrediteringar för våra labboch produktionsanläggningar efter behov.

Att uppnå ISO 9001-certifiering visar att vi inte bara har kvalitetssäkrat våra processer inom bolaget idag utan också att vi har strukturerna på plats för att kontinuerligt förbättra våra resultat över tid. Även om många stora kunder har ISO 9001 som leverantörskrav i sin due diligence-process, handlar det för mig ytterst om att hantera och styra bolagets processer på ett professionellt sätt. Tidpunkten för denna certifiering är också optimal, när vi nu förbereder oss för att starta vår första CarbiAXOS-produktionslinje och därefter börja leverera CarbiAXOS-prover för kundtestning och formuleringsarbete. Vi kommer nu att fokusera på att även inkludera vår produktionsanläggning i Bjuv i ISO 9001-systemet, ett arbete som kommer att utföras internt i bolaget och relativt snabbt."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back