Carbiotix rapporterar positiva resultat från FoodMarble-studien

Mar 12, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag positiva resultat från en åtta veckor lång studie med FoodMarble Digestive Health Ltd. ("FoodMarble") i Dublin. FoodMarble är en ledande leverantör av övervakning av matsmältningshälsa kopplat till t.ex. IBS. Studien undersökte sambandet mellan matsmältningshälsa och mikrobiomsammansättning. Carbiotix och FoodMarble kommer nu att inleda diskussioner om nästa steg för att vidareutveckla en gemensam tjänst för konsumenter som lider av matsmältningsproblem.

En åtta veckors cross-over studie genomfördes under fjärde kvartalet 2019 i Irland med tjugo deltagare som använde två olika prebiotiska fiberinterventioner (galaktooligosackarider och Dextrin) med två veckor mellan interventionerna. Studiens mål var att undersöka sambandet mellan matsmältningshälsan, mätt i form av vätgas i utandningsluften med hjälp av FoodMarble AIRE-enheten, och mikrobiomsammansättning mätt genom att utföra en 16 sekunders Next Generation Sequencing (NGS) på avföringsprover vid Carbiotix i Lund. Studien visade att bakterier tillhörande gruppen Bifidobakterier (ett kännetecken för bra tarmhälsa) ökade när vätgas i utandningsluften ökade. 
 
Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Dessa resultat, även om de är preliminära, är mycket viktiga för Carbiotix och har potential att direkt påverka utvecklingen av vår diagnostiska plattform för tarmhälsa och framtida terapeutiska produkter. En indirekt mätningen av tarmhälsa genom att mäta vätgas i utandningsluften med FoodMarble AIRE möjliggör realtidsdosering och individanpassning av interventioner med t.ex. prebiotika. Individanpassning kommer bli en avgörande faktor som påverkar effektiviteten och konkurrenskraften för interventioner med tanke på tarmbakteriernas variabla natur." 
 
Aonghus Shortt, VD för Food Marble, kommenterar

"Resultaten från denna studie är oerhört uppmuntrande och antyder att andningsanalys av gaser och mikrobiomsekvensering är kompletterande när det gäller att identifiera fördelaktiga förändringar i tarmmikrobiomkompositionen som svar på en prebiotisk behandling." 
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020. 

Framåtblickande uttalanden  

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande.  
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back