Carbiotix AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med TO 2

Jun 22, 2023, 11:00

Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 2 juni 2023, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 28 juni 2023 och stoppdag är den 30 juni 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 4 juli 2023.

I juni 2023 genomförde Carbiotix en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 28 juni 2023 och stoppdag är den 30 juni 2023. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 beräknas distribueras till VP-konto/depå den 4 juli 2023.

Efter Bolagsverkets registrering av företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 20 736 229 stycken och att aktiekapitalet till 2 073 622,90 SEK. Härutöver finns det 3 190 188 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 4 juli 2023.

Rådgivare
In samband med företrädesemissionen har Carbiotix anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Kristofer Cook, Ordförande
Telefon: 070-879 65 80
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Om Carbiotix
Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back