Carbiotix erhåller en klinisk studieorder på LinkGut om 1 MSEK

Feb 29, 2024, 14:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har erhållit en klinisk studieorder på 1 MSEK från ett ledande företag inom mikrobiomvetenskap och konsumentprodukter. Denna order representerar Carbiotix första kliniska studieorder för LinkGut efter att nyligen ha uppnått IVDR-status för sitt LinkGut-testkit. Betalning för beställningen kommer att göras under 2024 med start i Q1 då kit skickas ut och löpande när de skickas tillbaka och analyseras. Carbiotix kommer att fortsätta att öka de kommersiella aktiviteterna avseende sin LinkGut-tjänst till mikrobiomforskningsföretag, kontraktsforskningsoranisationer (CRO) och andra som är intresserade av att utnyttja fördelarna med LinkGuts mikrobiomtesttjänst för kliniska studier och forskningsapplikationer.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
"Jag är mycket glad att meddela att Carbiotix har säkrat en klinisk studieorder för LinkGut värd 1 MSEK från ett ledande företag inom mikrobiomvetenskap och konsumentprodukter. Betalning för beställningen kommer att göras under 2024 med start i Q1 då kit skickas ut och löpande när de skickas tillbaka och och analyseras. Efter att vi uppnått IVDR-status för vårt LinkGut-testkit utgör denna order en viktig milstolpe för att utöka vår potentiella kundbas för LinkGut. Från att ha fokuserat på konsumentmarknaden genom våra B2B-partnerskap, utökar vi nu vår räckvidd till att omfatta kliniska studier och forskningsapplikationer. Det senare segmentet utgör cirka 90% av den globala marknaden för mikrobiomsekvenseringstjänster på 2 miljarder euro och växer med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på över 20% (1).

Denna order är ett bevis på de kostnadsfördelar, flexibilitet och tillförlitlighet som vi uppnådde genom att utveckla LinkGut som först en konsumenttjänst och senare en B2B-mikrobiomtesttjänst. Vår avsikt är att fortsätta förbättra vår LinkGut-tjänst för konsument-, kliniska och forskningsapplikationer. Detta kommer att säkerställa att tjänsten förblir mycket kostnadsmässigt konkurrenskraftig samtidigt som den uppfyller de krav som ställs på kliniska studier och forskningsansökningar.

Jag ser fram emot att utöka vår kundbas inom alla applikationer och låta dessa kunder utnyttja CarbiAXOS där det är möjligt som en kompletterande prebiotisk ingrediens i sina produktutvecklingsaktiviteter. Detta kombinerade diagnostik- och modulatorerbjudande kommer att bidra till att inleda mer effektiva mikrobiomprodukter genom att fullt ut anamma trenderna med ökad transparens och personalisering. Dessutom kommer det att befästa Carbiotix position som en nyckelaktör och bred teknikpartner inom den globala mikrobiomindustrin.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bestående av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Förutsägelser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet komma att avvika väsentligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsovård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back