Carbiotix slutför CarbiAXOS produktionsuppgradering och anställer Chief Process Engineer

Jan 18, 2024, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört den andra fasen av CarbiAXOS produktionsuppgradering vid Bolagets pilotproduktionsanläggning i Bjuv, Sverige. Uppgraderingen innebar driftsättning av en ny spraytork som möjliggör produktion av Carbiotixs andra generationens prebiotiska ingrediens CarbiAXOS. Bolaget har även anställt en ny Chief Process Engineer, Calle Sjöström. Calle kommer att ingå i ledningsgruppen och ansvara för uppskalningen av CarbiAXOS-produktionen i Bjuv och genom partners.

Carbiotix meddelar idag att fas två av produktionsuppgraderingen vid bolagets pilotproduktionsanläggning i Bjuv har slutförts framgångsrikt. Den senaste uppgraderingen markerar ytterligare ett viktigt steg i CarbiAXOS produktionskapacitet och är en nyckelkomponent i Carbiotix strategiska plan för att påskynda skapandet av avancerade CarbiAXOS-produkter. För att driva uppskalningen av CarbiAXOS i Sverige och utomlands har Carbiotix anställt Calle Sjöström som Chief Process Engineer. Calle har en doktorsexamen från LTH och har över 20 års industriell erfarenhet, varav 10 års erfarenhet av hantering av livsmedels- och dryckesproduktionsprocesser.

Erik Deaner, VD för Carbiotix kommenterar:
"Både slutförandet av CarbiAXOS-processuppgraderingen i Bjuv och anställningen av en Chief Process Engineer är viktiga milstolpar för Carbiotix. Idrifttagningen av spraytorken kommer att göra det möjligt för oss att producera CarbiAXOS för kunder och andra, samt påskynda produktutvecklingsaktiviteterna. Jag är också mycket glad över att välkomna Calle Sjöström som vår Chief Process Engineer och ser fram emot att Calle ansluter till ledningsgruppen och driver uppskalningen av CarbiAXOS-produktionen i Bjuv och genom våra partners. Calles stora erfarenhet kommer definitivt att hjälpa oss att påskynda produktutvecklingsaktiviteter samt en kostnadseffektiv och pålitlig produktion av CarbiAXOS."

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bestående av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Förutsägelser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet komma att avvika väsentligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsovård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster

Go Back