Carbiotix beslutar att skala upp produktionen av CarbiAXOS från havrefiber

May 17, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har beslutat att skala upp produktionen av CarbiAXOS från havrefiber vid sin produktionsanläggning i Bjuv. Havrefibern levereras av The Green Dairy Sweden AB ("The Green Dairy") i Karlshamn och torkas med hjälp av en teknik som tillhandahålls av Elajo Technology Solutions AB ("Elajo") i Oskarshamn. Beslutet att skala upp produktionen på detta sätt grundar sig på ett framgångsrikt 9-månaders utvärderingsprojekt som ursprungligen kommunicerades den 30 mars 2022. Att framgångsrikt köpa och återvinna fiber från växtbaserade mejerialternativ kommer att spela en nyckelroll i Carbiotixs förmåga att säkerställa en pålitlig och mångsidig råvarukälla. Dessutom förbättrar det hållbarhetsavtrycket för hela vår produktportfölj.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad att kunna meddela att vi har fattat beslut om att skala upp produktionen av CarbiAXOS från havrefiber på vår anläggning i Bjuv. Beslutet följer på det framgångsrika genomförandet av ett utvärderingsprojekt som startade 2022 och pågick i 9 månader, som visade att vi kunde tillverka en potentiellt mycket effektiv prebiotisk ingrediens från havrefiber. Det är också ett nöje för mig att meddela att vi kommer att köpa havrefibern från The Green Dairy, ett ledande kontraktstillverkningsföretag för växtbaserade mejerialternativ. De är också pionjärer när det gäller hållbarhet och har investerat i en torkningsteknik från Elajo som torkar biprodukten havrefiber, vilket utan torkning är mycket lättfördärvlig och som vanligtvis säljs som djurfoder.

Min förhoppning med att skala upp produktionen CarbiAXOS från denna torkade havrefiber är att den kommer att fungera som ett exempel för att öka tillgången av torkad havrefiber från The Green Dairy samt utforska andra sidoflöden av råmaterial där Elajos torkteknik kan användas. Detta inkluderar inte bara andra fibrer från den växtbaserade mejeriindustrin som förväntas vara värd 25 miljarder USD under de kommande 5 åren, utan också andra källor till sidoråvaror från etablerade industrier som använt spannmål från öl- och alkoholproduktion. (1)

Carbiotix är inte bara intresserat av att utforska olika råvaror för att producera CarbiAXOS och bygga upp en portfölj av olika produkter som vi kan använda för att anpassa optimala prebiotiska blandningar, utan också säkerställa en tillförlitlig och mångsidig tillgång på råvaror så att vi kan växa och skydda oss mot potentiella störningar i leveranskedjan. Ett sådant exempel är de problem som nyligen orsakades av geopolitiska händelser och pandemin.

Att använda återvunna råvarukällor kommer också att ha en stor inverkan på vårt hållbarhetsavtryck eftersom vi tar en biprodukt som vanligtvis säljs som djurfoder och omvandlar den till en avancerad prebiotisk ingrediens. Dessutom skulle denna prebiotiska ingrediens kunna återinföras i den produkt som bimaterialen kommer ifrån, vilket ytterligare förbättrar processens och produktens cirkularitet. Parallellt med att skala upp CarbiAXOS havreprocess kommer vi att utforska denna möjlighet samt andra affärsmöjligheter med The Green Dairy som både leverantör och potentiell kund."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back