Carbiotix lanserar förenklat tarmhälsotest med lägre prissättning

Aug 06, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget lanserat ett nytt konkurrenskraftigt tarmhälsotest inom sin andra generationens diagnostiska plattform OneGut. Det nya "Basic"testet, som kommer att säljas till ett lägre pris, följer på lanseringen av bolagets "Standard"-test i februari 2020 och erbjuder ett ännu mer kostnadseffektivt alternativ för långsiktig övervakning av tarmhälsan. Lanseringen av Basic-testet förstärker Carbiotix marknadsposition som ledande "White Label"-leverantör av konsumenthälsotester för dryckes- och livsmedelsproducenter, kosttillskotts- och läkemedelsföretag samt leverantörer av hälso- och friskvårdstjänster.

Medan Carbiotix Standard-tarmhälsotest är baserat på en Next Generation Sequencing (NGS)-analys, baseras Basic-testet på en s.k. PCR-analys (Polyermase Chain Reaction). Detta gör att priset kan sänkas med 50 procent till 49 euro jämfört med 99 euro, samtidigt som testet fortsatt erbjuds i tre exemplar (tre prover) och ger därmed högre tillförlitlighet än testkit som idag finns tillgängliga på marknaden. PCR-testet ger också en större mängd användbara data, vilket gör det möjligt för användarna att övervaka förekomsten av viktiga kortkedjiga fettsyror (SCFA) i tarmen över tid. Denna parameter är också viktig för tarmhälsa eftersom den bedömer den faktiska effekten av behandling med exempelvis probiotika eller prebiotika. 
 
Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar
"Lanseringen av vårt nya Basic tarmhälsotest innebär att långsiktig övervakning av tarmhälsan för första gången blir tillgänglig till ett överkomligt pris, samtidigt som det kan ge användarna viktig feedback om huruvida ett ingrepp i tarmhälsan har positiv effekt på den totala tarmhälsan. Med inspiration hämtad från vårt första generationens Fiber Loving Bacteria (FLB)-index ger Basic-tjänsten oss möjlighet att tillhandahålla ett mer kostnadseffektivt och användbart tarmhälsotest, vilket är i linje med vår övergripande ambition att ytterligare sänka kostnaderna och därmed öka tillgängligheten för långsiktig tarmhälsokontroll." 
 
Kristofer Cook fortsätter:
"Vi är också glada att kunna tillkännage att Basic-testet kommer att vara ett standardtest i vår LinkGut "White Label" tarmhälsotest-tjänst. Vi erbjuder därmed fler test-alternativ för livsmedels- och dryckesproducenter, kosttillskotts- och läkemedelsföretag samt leverantörer av hälso- och friskvårdstjänster. Detta är oerhört viktigt i takt med att LinkGut blir vår primära kanal för marknadsföring av testtjänster, vilket gör att vi kan utnyttja våra partners räckvidd på marknaden och minska kostnaderna för kundrekrytering. Det låter oss fokusera våra ansträngningar ytterligare mot den globala marknaden för konsumenttarmhälsa som idag värderas till 100 miljoner euro och växer med 12 procent årligen (1)(2). Denna strategi gör det också möjligt för oss att skapa långsiktiga relationer med potentiella kunder avseende vår AXOS-ingrediens genom att både kunna leverera en ingrediens och validera dess effektivitet med vår egna diagnostiska plattform." 
 

Framåtblickande uttalanden 
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är i sin natur, som forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back