Carbiotix väljer FoodHills för uppskalning av AXOS

Dec 10, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har valt FoodHills Fastighet AB ("FoodHills") i Bjuv, Sverige som plats för uppskalning av bolagets majsfiberextrakt som innehåller AXOS. Bolaget planerar att bygga en produktionsanläggning på 10 ton per år till andra kvartalet 2021. Denna första anläggning kommer att möjliggöra en expansion av produktionskapaciteten till 100 ton per år fram till 2022 med ytterligare expansionsmöjligheter på upp till 1000 ton per år inom FoodHills anläggningsyta. Detta markerar ett viktigt steg i uppskalningen av AXOS för att kunna tillhandahålla prover för formuleringsaktiviteter, initiera försäljning på kommersiell skala och producera medicinsk mat innehållande AXOS för studier och terapeutiska utvecklingsaktiviteter.

FoodHills (www.foodhills.se) är en kommersiell fastighetsägare baserad i Bjuv i Sverige med ambitionen att bli ledande inom cirkulär livsmedelsproduktion (dvs. livsmedelsproduktion som är innovativ, hållbar och resurseffektiv). FoodHills ligger på Findus tidigare produktionsområde och ägs av Backahill, ett bolag grundat av Erik Paulson, samt Catena.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar
"Vi är mycket nöjda med valet av FoodHills som plats för vår första produktionsanläggning. FoodHills är den perfekta fastighetsägaren för uppskalning av AXOS och Bjuv-området är den perfekta platsen när det gäller infrastruktur och expansionspotential. Vår ambition att skala upp AXOS stämmer väl överens med FoodHills ambition att bli ledande inom produktion av cirkulär livsmedelsproduktion och – förhoppningsvis med vår produktionsanläggning – en ledare inom 2000-talets livsmedelsproduktion baserad på industriell bioteknik. Det vore en mycket passande utveckling med tanke på Bjuv-områdets långa historik inom livsmedelsproduktion.

Vår plan är att bygga en produktionsanläggning med kapacitet på 10 ton per år till andra kvartalet 2021 utan ytterligare kapitalanskaffning från marknaden, förutsatt att de tidigare kommunicerade minimiintäkterna från teckningsoptionerna 2020/2021 kan säkras. Anläggningen kommer att nyttjas för att tillhandahålla prover och sälja AXOS-ingrediens för livsmedel och dryck samt kosttillskottsprodukter på marknader där vi har regulatoriskt godkännande, samt producera medicinsk mat innehållande AXOS för studier och terapeutiska utvecklingsaktiviteter. 

Vår ambition är att på medellång till lång sikt ha produktionsanläggningen i Bjuv som Carbiotix huvudanläggning för produktion av medicinsk mat och läkemedel. På kort sikt kommer denna första anläggning göra det möjligt för oss att utöka kapaciteten till 100 ton per år 2022, i linje med förväntad kundefterfrågan, och så småningom skala upp till 1 000 ton per år inom FoodHills-området.

Med stöd av våra diagnostiska tjänster kommer uppskalningen av AXOS för olika applikationer bli den främsta drivkraften för att bygga värde i Carbiotix framöver, givet storleken på de marknader vi riktar oss mot och de respektive marginaler som kan uppnås. Exempelvis värderas den globala prebiotikamarknaden idag till över 5 miljarder euro med cirka 1 miljon tons produktion (1), medan den globala marknaden för medicinsk mat är värd över 15 miljarder euro (2). Med initiala pris- och bruttomarginalmål om 10 Euro / kg och 75% för vår AXOS-ingrediens och upp till 100 Euro / kg och 95% för vår medicinska mat innehållande AXOS, kommer bolagets förmåga att skala upp och kontrollera produktionen av AXOS att spela en viktig roll för Carbiotix totala omsättning och lönsamhet framöver. Vi räknar med att lärdomarna från tidiga uppskalningsaktiviteter kommer att hjälpa oss att kostnadseffektivt utöka produktionskapaciteten på FoodHills och så småningom öka AXOS- Pressmeddelande 10 december 2020 ingrediensproduktionen till en nivå på 10 000 ton per år eller mer med externa partners i USA och kontinentala Europa – varav det senare är en aggressiv målsättning vi siktar emot när vår första anläggning är tagen i drift."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2020.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, som forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back