Carbiotix når flera viktiga milstolpar i AXOS-uppskalningen

Aug 12, 2020, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget nått flera viktiga milstolpar i uppskalningen av sin prebiotiska majsfiberextraktingrediens som innehåller AXOS (AXOS). Dessa inkluderar optimering av bolagets första kommersiella AXOS-process och produkt, säkerställande av en leverans av majskli från en av de fem största globala spannmålsproducenterna och införandet av en första uppskalningsplan för tillverkning av AXOS. Carbiotix kommer nu att påskynda uppskalningsverksamheten under andra halvåret 2020 när bolaget riktar sig till den globala marknaden för prebiotiska ingredienser värd 5 miljarder euro, samt medicinska livsmedel och terapeutiska tillämpningar på marknader som överstiger 15 miljarder euro.

AXOS är en andra generationens prebiotika som Carbiotix och dess CSO Dr. Peter Flack har forskat kring och utvecklat under de senaste åtta åren. Prebiotika är icke-nedbrytningsbara kolhydrater och mat anpassad för en individs probiotiska tarmbakterier som stimulerar produktionen av viktiga kortkedjiga fettsyror (SCFA), så kallade metaboliter som är viktiga för att upprätthålla den allmänna hälsan. Tidiga in-vitro-studier utförda av Carbiotix visade att AXOS var upp till tio gånger bättre än första generationens prebiotiska ingredienser som Inulin, FOS och GOS avseende bifidogenisk effekt, produktion av SCFA, fermenteringstid och tolererbarhet. AXOS tillverkas av majskli i en kemisk och enzymatisk process som är kostnadseffektiv och flexibel, och därmed lämplig för produktion av ingredienser för livsmedel och dryckesprodukter, kosttillskott, medicinska livsmedel och läkemedel.

 

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Efter att ha avslutat vårt grundläggande enzymutvecklingsarbete tidigare i år, satte vi ett ambitiöst mål att uppfylla tre viktiga milstolpar i AXOS-uppskalningen under första halvåret 2020. Dessa inkluderade att fullfölja optimeringsarbetet för vår första kommersiella AXOS-process och produkt, säkerställa leveranser av majskli av livsmedelskvalitet och att upprätta en uppskalningsplan. Jag är mycket glad att kunna meddela att vi nu har uppfyllt dessa milstolpar. Dels är den optimerade AXOS-produkten av mycket hög kvalitet och processen flexibel för att producera många kvaliteter av AXOS för olika applikationer, dels kan vi producera AXOS till en kostnad och med en prissättning som ligger i linje med första generationens prebiotika, något som i grunden ger oss en stor konkurrensfördel. Dessutom har vi lyckats upprätta en leverantörsrelation med en av de fem främsta spannmålsproducenterna i världen, vilket säkerställer tillgången till majskli i volymer som är stora nog för att uppfylla våra uppskalningsambitioner." 

 

Kristofer Cook fortsätter:

"Som ett resultat av detta har vi nu kunnat etablera vår första plan för att skala upp produktionen av AXOS. Inledningsvis kommer vi att producera flera hundra kilo på en befintlig pilotanläggning på Food Science-avdelningen vid Lunds universitet under H2 2020. AXOS tillverkad i befintlig pilotanläggning kommer delvis att användas för våra planerade CVD- och typ-2-diabetesstudier med partners. Parallellt avser vi att slutföra en detaljerad plan och konsortium av en andra större pilotanläggning, vilken beräknas tas i drift 2021. Denna anläggning kommer att kunna leverera varuprover till potentiella volymkunder för formuleringsarbete, samt validera produktionskostnaderna för AXOS mat och dryck och kosttillskottsingredienser och så småningom bli Carbiotix primära produktionsplats för att generera högre marginal av medicinsk mat och terapeutiska ingredienser. Utveckling och produktionsuppskalning kommer att ta oss ett steg närmare att generera försäljning på den globala marknaden för prebiotiska ingredienser som värderas till 5 miljarder euro, samt göra det möjligt att lansera medicinska matbehandlingar – och så småningom även terapeutiska produkter via partners på marknader som överstiger 15 miljarder euro (1)(2)(3), i takt med att vi uppfyller våra regulatoriska- och kliniska utvecklingsmål över tid." 
 

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är i sin natur, som forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back