Carbiotix har färdigställt CarbiAXOS produktionslinje och förbereder start

Apr 13, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört installationen av den första CarbiAXOS-produktionslinjen i Bjuv, Sverige. Bolaget tillträdde den helrenoverade produktionshallen i november 2021 och har med stöd av sin ingenjörspartner fokuserat på att installera den första 10-tons CarbiAXOS-produktionslinjen under första kvartalet 2022. Carbiotix kommer att starta upp produktionslinjen i slutet av april efter några mindre installationer och inspektioner och planerar även en öppningsceremoni för inbjudna gäster senare under andra kvartalet för att fira denna viktiga milstolpe. Den första produktionslinjen kommer initialt att tillhandahålla CarbiAXOS för en kommande studie avseende medicinsk mat, prover för kundtestning och formuleringsarbete och så småningom även produkter till försäljning.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är glad över att kunna meddela att installationen av Carbiotix första CarbiAXOS-produktionslinje har slutförts. Renoveringen av produktionshallen och installationen av den första 10-tons produktionslinjen har tagit drygt nio månader och har gett både vårt ingenjörsteam och vår samarbetspartner nyttiga erfarenheter. Färdigställandet av den första produktionslinjen är en av tre viktiga milstolpar för bolaget under 2022, varav de övriga inkluderar ett tydliggörande kring GRAS Self Affirmation-godkännande och CarbiAXOS lanseringstidslinje, samt vårt första CarbiAXOS-kundavtal.

Jag ser fram emot att fira denna prestation med en öppningsceremoni senare under andra kvartalet och att skyndsamt klara av uppstarts- och processoptimeringsarbete under samma period. Denna första produktionslinjen kommer tillhandahålla CarbiAXOS för vår studie inom typ-2-diabetes och medicinsk mat som genomförs med Lunds universitet med start under andra kvartalet. Dessutom kommer prover tillhandahållas för kundgenomförda tester och formuleringsarbete, och så småningom även produkter till försäljning när GRAS SA har slutförts. Jag är mycket glad över att vi nu går in i nästa fas i bolagets utveckling. Fokus kommer ligga på uppstart och expansion av vår kommersiella försäljning, vilken är beroende av vår förmåga att skala upp CarbiAXOS-produktionen för att kunna möta en växande efterfrågan."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back