Carbiotix slutför första fasen av CarbiAXOS produktionsuppgradering i Bjuv

Nov 06, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört fas ett av produktionsuppgraderingen på produktionsanläggning i Bjuv, Sverige. Uppgraderingen innefattade driftsättning av en produktionstank och filtreringssystem för att producera Carbiotix andra generationens prebiotiska ingrediens CarbiAXOS. Fas två av produktionsuppgraderingen förväntas att slutföras i början av Q1 2024, vilket kommer att tillåta Bolaget att ha full kontroll över sin produktionsprocess och påskynda utvecklingsaktiviteter.

Carbiotix meddelar idag den framgångsrika slutförandet av fas ett av produktionsuppgraderingen vid Bolagets produktionsanläggning i Bjuv, Sverige. Den nyligen genomförda uppgraderingen markerar ett betydande framsteg i CarbiAXOS-produktionskapaciteten och är en nyckelkomponent i Carbiotix strategiska plan för att påskynda skapandet av högkvalitativa CarbiAXOS-produkter.

Den andra fasen av produktionsuppgraderingen är på god väg att slutföras i Q1 2024. Denna fas är kritisk eftersom den inkluderar driftsättning av en ny spraytork, vilket kommer att möjliggöra för Carbiotix att självständigt producera CarbiAXOS på vår anläggning i Bjuv. Denna självständighet i produktionen kommer att underlätta för företaget att tillhandahålla prover för formuleringstester och producera CarbiAXOS för studier och kosmetiska tillämpningar.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
"Denna uppgradering är ett bevis på vårt åtagande att ligga i linje med företagets strategiska riktning. Slutförandet av fas ett är inte bara en milstolpe utan ett stort steg framåt för Carbiotix, vilket banar väg för en spännande framtid. Självständigheten i produktionen kommer också att tillåta oss att påskynda våra utvecklingsaktiviteter för nya CarbiAXOS-produkter. Detta innebär att vi kan validera innovationer från vårt FoU-labb i Lund snabbare. Jag vill tacka våra ingenjörspartners för att ha hjälpt oss att slutföra fas ett av processuppgraderingen och ser fram emot att påskynda fas två av uppgraderingen med ett förväntat slutförandedatum i början av Q1 2024."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back