Carbiotix tecknar avtal med globalt topp 10-probiotikaföretag

May 10, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat ett avtal med ett globalt topp 10-probiotikaföretag för utveckling av synbiotika med Carbiotixs prebiotiska kosttillskottsingredienser. Detta är Carbiotixs första kundutvecklingsavtal med ett ledande globalt probiotiskt konsumentproduktföretag och kommer att pågå till andra halvåret 2024 där varje part täcker sina egna kostnader. Med tanke på det växande globala intresset för synbiotika (dvs. kombinera prebiotika och probiotika) har detta avtal potential att öka Carbiotixs totala adresserbara marknad med upp till fem gånger genom att exponera CarbiAXOS för den mycket större marknaden för probiotiska ingredienser.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna tillkännage detta avtal för utveckling av synbiotika med användning av våra prebiotiska kosttillskottsingredienser CarbiAXOS. Företaget i fråga, som föredrar att vara anonymt av konkurrensskäl under utvecklingsfasen, anses vara ett globalt topp 10 probiotiskt konsumentproduktföretag med en årlig försäljning som överstiger 1 miljard euro. Genom att kombinera Carbiotixs skräddarsydda prebiotiska ingredienser CarbiAXOS med egenutvecklade probiotika, kommer synbiotiska kosttillskottsprodukter med potentiellt överlägsna egenskaper och effekter att kunna genereras. Företaget kommer också att ha möjlighet att utnyttja Carbiotixs egenutvecklade synbiotiska formuleringsteknik under utveckling som syftar till att förbättra passagen och effekten av viktiga aktiva ingredienser.

Detta avtal representerar Carbiotixs första kundutvecklingsavtal med ett ledande globalt probiotiskt konsumentproduktföretag och kommer att pågå till andra halvåret 2024 där varje part står för sina egna kostnader. Med tanke på det växande globala intresset för synbiotika har detta avtal potential att öka Carbiotixs totala adresserbara marknad från 1 miljard euro till upp till 5 miljarder euro, storleken på den mycket större marknaden för probiotiska kosttillskottsingredienser (1). Ett mål med avtalet är att visa probiotikaindustrin det potentiella värdet av att kombinera Carbiotixs prebiotiska ingredienser med egenutvecklad probiotika kopplat till förbättrad tarm- och hudhälsa, produktion av kortkedjiga fettsyror (SCFA) och andra önskade effekter. Dessa effekter kommer också att kunna valideras genom Carbiotixs ledande mikrobiomdiagnostiska testtjänst LinkGut som kan användas för att öka transparensen och främja konsumenternas varumärkeslojalitet.

Jag är mycket glad över detta utvecklingsavtal eftersom det tillåter oss att ytterligare validera vårt tillvägagångssätt, att anpassa CarbiAXOS prebiotiska ingredienser för våra kunders specifika behov och önskade effekter. I det här fallet med ett ledande probiotikaföretag som har både global försäljning och räckvidd. Jag ser fram emot att etablera vad jag hoppas kommer att bli ett långsiktigt samarbete som potentiellt leder till utveckling och lansering av många innovativa och effektiva konsumentprodukter, och därigenom säkra Carbiotix som en nyckelleverantör av prebiotiska ingredienser under många år framöver. Detta avtal kommer sannolikt också att fungera som en katalysator för liknande avtal med andra företag inom alla våra målgrupper, nämligen; probiotika, prebiotika och kosmetikaföretag.”

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). nde uttalandenInformationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023.

Framåtblicka uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back