Carbiotix tecknar avtal med brittiskt wellnessföretag

Apr 29, 2020, 12:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget tecknat ett LinkGut-avtal med LIVEYOUNGER Institute ("LIVEYOUNGER") med bas i Storbritannien. Carbiotix kommer att tillhandahålla tjänster som ingår i bolagets OneGut-tarmhälsotestningstjänst till LIVEYOUNGERklienter från och med maj 2020. Detta avtal representerar Carbiotix första avtal med ett wellnessföretag med fokus på viktminsknings- och livsstilscoaching.

LIVEYOUNGER (https://liveyounger.institute/) är ett brittiskt företag med ett team av experter och samarbetspartners inom EU, USA och Afrika. Deras vetenskapsbaserade livsstilskoncept för långsiktig viktminskning erbjuder ett alternativ till viktminskningskirurgi för män. Varje klient får personlig coaching och guidas av ett team bestående av dietister och nutritionister, idrotts- och träningsforskare, personliga tränare och psykologer. LIVEYOUNGER-programmet fokuserar på naturlig viktminskning och främjar ett starkt immunsystem för att ge ökat skydd mot virusinfektioner, hjärtsjukdomar, diabetes, cancer, Alzheimers och andra livsstilssjukdomar. 

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Jag är mycket nöjd med undertecknandet av detta LinkGut-avtal med LIVEYOUNGER eftersom det representerar vårt första avtal med ett wellnessföretag som redan erbjuder en serie testtjänster. Wellnesscoaching och andra online-applikationer inom samma område är en viktig kundgrupp, förutom livsmedels- och dryckesföretag och läkare. I en tid där immunsystemets hälsa och förebyggande hälso- och sjukvård står i centrum, är det viktigt att tillhandahålla tester för tarmhälsa och utbilda människor att 70% av immunsystemet sitter i tarmen. Jag ser fram emot att hjälpa LIVEYOUNGER att tillhandahålla en mer omfattande analys av kundens hälsa och därmed hjälpa dem att fullgöra sitt kärnuppdrag." 
 
Bill Gee, ordförande för LIVEYOUNGER Institute, kommenterar

"Vi är glada över att kunna samarbeta med Carbiotix och erbjuda deras kostnadseffektiva tester för tarmhälsa i Storbritannien och världen över. Med tanke på den tydliga kopplingen mellan tarmhälsa och immunsystemets integritet, kommer tillägget av ett tillförlitligt tarmhälsotest att stärka vår portfölj av testtjänster och vår förmåga att tillhandahålla sunda coachingråd. Jag bedömer att Carbiotix tarmmikrobiomtest kommer att vara populärt bland våra coacher och viktminsknings- och livsstilsförbättringskunder." 

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden  
Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande.  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back