Carbiotix lanserar LinkGut för ny brittisk prebiotika

Dec 09, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget lanserar LinkGut-tjänsten för MWELL, ett nytt prebiotiskt varumärke som inledningsvis riktar sig till den brittiska marknaden. MWELL består av ett prebiotiskt pulver som kan tillsättas i alla livsmedel för att förbättra den allmänna tarmhälsan. Carbiotix tillhandahåller nu sina OneGut-tarmhälsotester till MWELL-kunder som ett sätt att validera effekten av produkten över tid. Detta representerar Carbiotix första LinkGut-tjänst för ett varumärke under ett etablerat livsmedelsföretag.

MWELL är ett nytt tarmhälsovarumärke som lanserades i Storbritannien under 2020. MWELL är ett prebiotiskt pulver som kan tillsättas till alla livsmedel för att förbättra tarmens hälsa. För mer information om MWELL, besök hemsidan (www.mwell.com). 

LinkGut (https://carbiotix.com/linkgut) är en "white label"- testtjänst för tarmhälsa som erbjuds av Carbiotix till livsmedels-, kosttillskots-, läkemedels-, och hälsoföretag med intresse för tarmhälsa och specifikt effekterna av lösliga fibrer (eller prebiotika). Den kostnadsfria tjänsten är både dedikerad och helt anpassningsbar och bygger på Carbiotix OneGut-tarmhälsoplattform. OneGut är det enda tarmhälsotestet som baseras på triplikat (tre prover), med konkurrenskraftig prissättning, som underlättar ett indivduellt anpassat näringsintag och fokuserar på långsiktig övervakning av tarmhälsan och viktiga metaboliter. Tjänsten gör det möjligt för LinkGut-partners att bygga kundlojalitet och kontinuerligt förbättra produktformuleringar, samt möjliggör att deras kunder kan validera effektiviteten och individanpassa användandet av produkterna över tid.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar
"Vi är mycket nöjda med samarbetet med MWELL och ser fram emot att arbeta nära hela MWELLteamet för att hjälpa dem att nå framgång med sina tarmhälsoambitioner framöver. LinkGut-tjänsten utvecklades med innovativa livsmedelsbolag och varumärken som MWELL i åtanke, för att ge dem möjlighet att erbjuda sina kunder en dedikerad tarmhälsotesttjänst, främja transparens och att kunna personalisera sina produkter genom dosoptimering utan att behöva omarbeta produktion- och distributionssystem."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2020. 

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, som forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back