Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 17 juli 2023

Jul 13, 2023, 08:45

Den 17 juli 2023 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som genomfördes under 2022. Nyttjandeperioden löper till och med den 19 juli 2023.

I samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under 2022, emitterades 2 022 853 teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 7,90 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår sedan den 28 juni 2023 och löper till och med den 19 juli 2023.

För att teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 den 19 juli 2023, alternativt säljer teckningsoptioner senast den 17 juli 2023.

En sammanfattande informationsbroschyr om Bolaget och erbjudandet finns tillgänglig på Carbiotix (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Carbiotix, vänligen kontakta:
Carbiotix AB Erik Deaner, VD
Tel: 0738-673085
E-mail: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back