Carbiotix startar utvärderingsprojekt med ärtproteinföretaget GroPro

Apr 12, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har inlett ett nio månader långt utvärderingsprojekt med GroPro (www.groproab.se), ett bolag med fokus på produktion av ärtprotein med produktionsanläggning på Food Hills i Bjuv. En initial utvärderingsstudie under första kvartalet 2022 visade positiva resultat av att producera en prebiotikprodukt från en fiber-biprodukt som genereras vid produktion av ärtprotein. Detta projekt kommer i detalj att vidare utvärdera tekniska och ekonomiska fördelar av att skala upp prebiotisk produktion med samma fiber. Projektet utgör ett affärscase för GroPro och även för andra växtbaserade proteintillverkare runt om i världen som söker fler värdeskapande användningsområden för sina fiber-biprodukter.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna presentera denna utvärderingsstudie och ser fram emot att sätta ihop vårt första affärscase för användning av fiber-biprodukter från ärtproteintillverkningen. Den globala marknaden för veganskt protein förväntas nå ett värde av 17 miljarder USD under de kommande fem åren. (1)

Fiber är idag en vanlig biprodukt i produktionen av många olika veganska proteiner och den säljs vanligtvis av tillverkarna som antigen djurfoder eller till produktion av enklare livsmedel. Att producera en avancerad prebiotisk ingrediens av dessa fibrer är en mycket mer tilltalande applikation ur ett hälso- , hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Om vi kan visa upp ett starkt affärscase på detta område kommer det inte bara att göra det möjligt för Carbiotix att potentiellt generera värde genom GroPro, vi kommer också att kunna utforska ytterligare affärsmöjligheter utifrån fiber-biprodukter som idag genereras från ett flertal globala veganska proteintillverkare."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2022.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back