Byggaktiviteten ökar vid Carbiotix första produktionsanläggning på FoodHills

Jul 07, 2021, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att byggaktiviteterna vid den första produktionsanläggningen som kan producera upp till 10 ton CarbiAXOS per år kommer att öka i augusti på FoodHills i Bjuv, Sverige, med planerat färdigställande i slutet av 2021.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna meddela att vi snart kommer att öka byggaktiviteterna vid vår första produktionsanläggning på FoodHills i Bjuv, Sverige, som kan producera upp till 10 ton CarbiAXOS per år. Rivningen av Findus tidigare FoU-lokaler är nu nästan avslutad, och efter ett nyligen genomfört platsinspektions- och samordningsmöte mellan platsingenjörsteamen planeras arbetet med att bygga vår anläggning att inledas i augusti, med planerat färdigställande av den första fasen i slutet av 2021.

Byggplanen påverkades av den omfattande utvärderingen av det nya produktionsenzymet som nyligen slutfördes. Vi använde dock den här tiden till att förbättra flexibiliteten och användbarheten för vår första anläggning. Detta inkluderar att kunna använda den nuvarande planlösningen för att utöka produktionen med upp till 100 ton per år under 2022, fördela utrymme för forsknings- och utvecklingsverksamhet av nya prebiotiska produkter och outsourca utrymme till kompletterande utvecklingsprojekt.

Sammantaget är jag mycket nöjd med framstegen hittills och vårt partnerskap med FoodHills som fastighetsägare. Den nuvarande anläggningen kommer att tillgodose våra viktigaste produktionsbehov på kort till medellång sikt, bli vår primära plats för FoU på lång sikt och tillhandahålla en mall för ytterligare expansion av FoodHills-fastigheten när vår produktion växer, för att möta kundernas efterfrågan. Jag ser fram emot att ge uppdateringar gällande framsteg under andra halvåret tillsammans med en mer definierad färdplan för de produkter vi kommer att lansera från FoodHills-anläggningen."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back