Carbiotix partnertillväxt överträffar mål och förväntningar

Aug 07, 2020, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat avtal med tre nya LinkGutpartners under det andra kvartalet. Carbiotix tidigare uttalade mål att lägga till fem partners mellan 2021-2023 har därmed överträffats. Dessutom upplever bolaget ett fortsatt starkt intresse för sin LinkGut-tjänst, vilket indikerar att värdeerbjudandet är väl positionerat och därmed har god potential att stödja den globala lanseringen av diagnostiktjänster och försäljningstillväxten för Carbiotix-modulatorer (AXOS-ingrediens, medicinsk mat och läkemedel).

LinkGut (https://carbiotix.com/linkgut) är en testtjänst som erbjuds som "White Label" av Carbiotix till livsmedels- och dryckesproducenter, kosttillskotts- och läkemedelsföretag samt leverantörer av hälso- och friskvård. Tjänsten är helt gratis och fullt ut anpassningsbar för partners och baseras på Carbiotix OneGut testplattform. OneGut är det enda tarmhälsotestet riktat till konsumenter som är baserat på triplikat (tre prover) och erbjuder både Next Generation Sequencing (NGS) och Polymerase Chain Reaction (PCR)-tester. Testet kostar endast en tredjedel jämfört med den närmaste konkurrenten på marknaden, det underlättar individanpassad kost och näringsintag och fokuserar på långtgående analys och viktiga metaboliter. Tjänsten gör det möjligt för LinkGut-partners att bygga kundlojalitet och formulera bättre produkter, samt för dessa partners kunder att validera effektiviteten och anpassa sina produkter över tid. LinkGut-tjänsten möjliggör även för Carbiotix att sänka kundrekryteringskostnaderna betydligt samtidigt som nya kanaler till marknaden skapas.

 

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Jag är mycket nöjd med tillväxten för vårt LinkGut-partnernätverk under andra kvartalet. Tre nya partners under perioden överträffar våra ursprungliga mål och även de förväntningar som kommunicerades i vårt memorandum från förra året. Förutom våra tidigare kommunicerade partners TrooFood, RevivaBio, EONOS och Live Younger, är jag glad över att kunna välkomna Optimising Health (UK), Disc Profiling (UK) och GutHealth (SE) som nya partners. LinkGut-tjänsten har utvecklats specifikt för att företag ska kunna erbjuda en dedikerad och transparent tarmhälsotest-tjänst till sina kunder, och så småningom även anpassa sina egna livsmedel och drycker och komplettera med nya produkter utan att behöva bygga om produktions- och distributionssystem. Eftersom Carbiotix också utvecklar sin egen andra generationens prebiotika, blir varje LinkGut-partner i mat & dryckes- och kosttillskotts-segmenten naturligtvis också en potentiell kund för detta prebiotika, givet både de hälsofördelar Carbiotix majsfiberextrakt som innehåller AXOS ger och dess konkurrenskraftiga pris. Jag är slutligen också mycket glad över det stora intresset för vår LinkGut-tjänst och ser med spänning fram emot den fortsätta utvecklingen vad gäller potentiella nya partners under andra halvan av 2020 och därefter. OneGut har potential att bli en ledande testplattform på en snabbväxande marknad, vilket skulle leda till en kraftigt ökad försäljning inom diagnostik och – vilket är ännu viktigare – accelererad försäljning för högmarginalprodukter som AXOS och vår övriga modulatorförsäljning framöver." 
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är i sin natur, som forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back