Carbiotix anställer CMO för att stödja produktexpansionsarbetet

Apr 21, 2022, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har anställt Dr. Richard A. Rosenbloom, M.D., PhD, som ny Chief Medical Officer (CMO). Richard har varit rådgivare till Carbiotix sedan 2019 och kommer från och med maj att bistå Bolaget med CMO-uppgifter, produktutveckling, regulatoriska frågor, farmakovigilans, säkerhet och medicinska frågor. Richard har under flera årtionden arbetat i USA som CMO, medical director och director of Medical Affairs för både läkemedelsbolag och kliniska forskningsbolag. Som ny CMO kommer Richard att stödja Bolagets verksamhet gällande marknadslanseringen av CarbiAXOS och upprampningen av insatserna avseende interventionsbehandlingar som medicinsk mat och terapeutiska sambehandlingar.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Det är glädjande att meddela att Carbiotix har anställt Dr. Richard Rosenbloom som Chief Medical Officer. Richard har varit rådgivare till Bolaget sedan 2019 och har varit med och guidat vår produktutvecklingsverksamhet. Att ha Richard med oss som CMO kommer att hjälpa till att stödja marknadslanseringen av CarbiAXOS som en kosttillskottingrediens i USA, och vägleda vårt arbete relaterat till medicinska mat och terapeutiska produkter. Precis som med vår CFO Henrik Ljung kommer Richard att ansluta sig till oss på konsultbasis och därmed erbjuda en kostnadseffektiv lösning för Bolaget, med möjlighet att avsätta mer tid i framtiden om det behövs.

Richard kommer att bistå Carbiotix med en rad CMO-uppgifter, förutom att hjälpa till med produktutveckling, regulatoriska frågor, farmakovigilans, säkerhet och medicinska frågor. Dessutom kommer han att vara en viktig mentor och kollega för vår regulatoriska och vetenskapliga personal. Richards CV är mycket imponerande med erfarenhet från att arbeta som Chief Medical Officer för Synergy Research, Medical Director för Sanwa Pharmaceuticals, Director of Medical Affairs för Asta Medica Pharmaceuticals, som leder internationella kliniska läkemedelsförsök i diabeteskomplikationer, smärta och cancer, och medicinsk chef för Biotrax Clinical Research, en kontraktsforskningsorganisation som leder studier i diabeteskomplikationer och reumatoid artrit. Jag tror att Richards bakgrund kommer att hjälpa oss enormt i vår nuvarande studie med CarbiAXOS och metformin i diabetes, och kommande utvecklingsarbete relaterat till medicinska mat och terapier."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back