Carbiotix AB meddelar utfall i avslutad optionsinlösen

Jul 20, 2023, 09:30

Den 19 juli 2023 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under 2022. Inga teckningsoptioner utnyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen.

Utfall i optionsinlösen av serie TO 1
Under perioden 28 juni 2023 fram till och med den 19 juli 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 haft rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs om 7,90 SEK per aktie.

Inga teckningsoptioner har utnyttjats och därmed har ingen aktiekapitalsökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen. Det totala antalet aktier i Carbiotix är således fortsatt 20 736 229 stycken och aktiekapitalet uppgår till 2 073 622,90 SEK.

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 har Sedermera Corporate Finance AB agerat finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Carbiotix, vänligen kontakta:
Carbiotix AB Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73 867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back