Carbiotix första europeiska AXOS-patent officiellt beviljat

Sep 09, 2020, 11:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget fått bekräftat från Europeiska patentverket (EPO) att bolagets första AXOS-patent officiellt har beviljats. Detta är en viktig milstolpe för att säkra Carbiotix konkurrenskraft när bolaget nu accelererar AXOS-uppskalningsaktiviteterna på marknaden för prebiotiska ingredienser med inriktning mot medicinsk mat och terapeutiska tillämpningar.

Carbiotix har erhållit bekräftelse från EPO att bolagets europeiska patentansökan nr. 16786855.3, med titeln: Preparation comprising Arabinoxylo-Oligosaccharides, officiellt har beviljats och gäller till och med 2036. Detta är Carbiotix första beviljade Europa-patent och utgör därmed en viktig milstolpe för att skydda bolagets prebiotiska ingrediens som innehåller AXOS. 
 
Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Detta patent är en viktig milstolpe för att säkra vår konkurrenskraft och stärka vår position på den europeiska marknaden. Det ger oss ytterligare självförtroende när vi nu snabbar på uppskalning och kommersialisering av vår prebiotiska ingrediens, ett majskliextrakt som innehåller AXOS. Den globala marknaden för prebiotiska ingredienser värderas till nära 5 miljarder euro (1) och är en marknad där vi har en konkurrensposition, med en prebiotisk ingrediens som är enligt en intern studie upp till 10 gånger bättre än första generationens prebiotika, men till samma prissättning. Patentet ger också IP-skydd för vår medicinska mat som innehåller AXOS, enkelt uttryckt en renare form av vår AXOS-ingrediens, där den globala marknaden värderas till över 15 miljarder euro (2). Viktigt inte minst då den medicinska maten som innehåller AXOS också utgör ryggraden i utvecklingen av våra framtida terapeutiska produktkandidater." 
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden

Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är i sin natur, som forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back