Carbiotix stärker ledningsteamet med CFO

Mar 09, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Henrik Ljung har utsetts som Chief Financial Officer ("CFO") och förstärker därmed Carbiotix ledningsgrupp. Henrik har många års erfarenhet av att arbeta som CFO i ett antal börsbolag i Sverige. Henrik bidrar med nyckelkunskap och erfarenhet som kommer stärka Carbiotix strategiska ställning och tillväxtmöjligheter. Henrik kommer att tillträda den 1 april 2020.

Henrik Ljung har en civilekonomexamen från Lunds universitet och har många års erfarenhet av att arbeta som CFO för bland annat Lumito AB, SpectraCure AB, Acconeer AB, AB Sardus and Malmöhus Invest AB. Henrik är född 1958. 
 
Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Jag är mycket nöjd med att Henrik har beslutat att gå med i vårt team nu när vi ökar våra utvecklings- och försäljningsaktiviteter. Han kommer in vid en tidpunkt där vi har informerat om påskyndade marknadsplaner vad gäller vår prebiotiska ingrediens och medicinska matmodulator samt när marknadsintresset inom affärsområdet diagnostik är mycket bra. Henrik kommer inte bara att hjälpa oss fullgöra ett åtagande som vi gjort för att stärka vår ledningsgrupp under IPO-processen, utan kommer även att tillhandahålla nyckelkunskap och erfarenhet så att vi kan dra nytta av vår strategiska position inom alla affärsområden. Jag ser fram emot ett konstruktivt samarbete med Henrik under de kommande åren för att uppnå hållbar lönsamhet på kortast möjliga tid samtidigt som vi investerar för att ytterligare stärka vår konkurrenskraftiga position på marknaden."
 
Henrik Ljung, CFO för Carbiotix, kommenterar

"Carbiotix är ett mycket spännande bolag inom life science-området och en pionjär när det gäller mikrobiomhälsovård med inriktning på både diagnostik och modulatorer. Bolaget är mycket väl positionerat för att fånga ett betydande värde från många marknader som är värderade till flera miljarder euro och jag kommer att göra mitt bästa för att hjälpa Carbiotix i detta avseende. Jag ser fram emot att bidra positivt till ledningsgruppen och hjälpa bolaget att generera långsiktigt aktieägarvärde."
 
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden  

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back