Carbiotix har antagits till PepsiCo’s Greenhouse Accelerator-program

Jan 11, 2021, 14:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget antagits till PepsiCo’s prestigefyllda Greenhouse Accelerator. Detta kommer att placera AXOS i blickfånget för ett av världens största livsmedels- och dryckesföretag.

PepsiCo’s Greenhouse Accelerator är ett sex månaders mentorstyrt program som bidrar till att accelerera utvecklingen i ledande innovationsbolag. Årets Greenhouse Accelerator-program fokuserar på innovationer inom framväxande vetenskap och banbrytande teknologier som kan bidra till att PepsiCo håller sig i framkant vad gäller konsumenters smak och preferenser. Vart och ett av de tio deltagande bolagen kommer att erhålla 20 000 USD i bidrag samt får medverka i ett sex månaders affärsprogram, utformat för att påskynda bolagens tillväxt genom personligt mentorskap från experter på PepsiCo. Mentorerna kommer att samarbeta med bolagen för att utveckla en rad affärsutmaningar, inklusive utveckling av affärsmodeller, uppskalningsteknologier och marknadsstrategier. I samband med att programmet avslutas avser PepsiCo att tilldela ett av bolagen ytterligare 100 000 USD i finansiering för att stödja dess fortsatta tillväxt. (1)(2)(3)

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar
PepsiCo utvecklas ständigt och vill hitta innovativa hälsoföretag som fokuserar på konsumenthälsa och individanpassad kost. Carbiotix matchar profilen för förebyggande hälsoföretag perfekt, eftersom vi levererar en prebiotisk fiberingrediens i världsklass som kan tillfredsställa brister i kosten vilket påverkar 95 procent av den vuxna befolkningen, samtidigt som vi erbjuder ett kostnadseffektivt och pålitligt diagnostiskt test för att validera effekten och anpassa doseringen av denna fiber för varje enskild individ.

Det är en stor ära att bli utvald att delta i 2021 Greenhouse Accelerator, erhålla ett bidrag på 20 000 USD, med möjlighet till ytterligare 100 000 USD och att få samarbeta med en branschledare inom mat och dryck som PepsiCo. Dedikerade mentorer från PepsiCo kommer att hjälpa oss att skala upp och växa ytterligare med vår AXOS-ingrediens och LinkGut-hälsotesttjänst. Tidsmässigt passar detta perfekt med vår AXOS-uppskalning i Sverige och vår plan att tillhandahålla prover för formuleringstest, liksom det planerade slutförandet av vår första GRAS-bekräftelseprocess i USA. Medverkan i acceleratorprogrammet kommer även att påskynda uppskalningen av vår AXOS-ingrediens i USA, eftersom leveranser till den amerikanska marknaden kommer att bli en prioriterad och stor marknadsmöjlighet för Carbiotix, samt fungera som mall för vår AXOS-ingrediensuppskalning i Europa.

Vårt deltagande i denna accelerator kommer också att positionera Carbiotix som ett ledande innovativt tarmhälsoföretag och därmed bidra till att marknadsföra AXOS och vår LinkGut-tjänst till andra globala topp-10 och topp-100 livsmedels- och dryckesföretag, samt andra ledande kosttillskotts-, läkemedelsoch hälsobolag med intresse för mikrobiom och tarmhälsa. Vi ser fram emot att arbeta nära våra PepsiCo-mentorer för att ytterligare stärka vår strategiska position inom varumärkesoptimering, produktutveckling, supply chain management, kundförvärv och distribution. Att skapa långsiktiga relationer med kunder har alltid varit högt prioriterat för Carbiotix och vi planerar att göra detsamma med PepsiCo under 2021 och förhoppningsvis lång tid framöver."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Go Back