Carbiotix byter namn på den prebiotiska ingrediensen CarbiAXOS till Carbersol

Mar 20, 2024, 12:05

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har beslutat att byta namn på sin prebiotiska ingrediens CarbiAXOS till Carbersol. Detta beslut har tagits i syfte att bättre återspegla nuvarande och framtida prebiotiska produkter som Carbiotix kommer att fokusera på, utöver att påskynda tiden till marknaden för olika prebiotiska produkter. Carbiotix kommer att uppdatera sin webbplats under de kommande dagarna för att återspegla denna förändring samt andra nyheter som kommunicerats.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
”Beslutet att byta namn på vår prebiotiska ingrediens CarbiAXOS till Carbersol vid denna tidpunkt är mycket logiskt. Istället för att fokusera på bara en del av vår prebiotika, till exempel förekomsten av AXOS, kommer vi nu att marknadsföra deras komplexitet. Denna komplexitet bygger på; 1) mångfalden av prebiotiska molekyler i Carbersol-produkter, vilket innebär en bred potentiell prebiotisk effekt, och 2) det faktum att de härrör från olika substrat som majs, havre, ärtor och liknande substrat, och därmed kan blandas för en optimerad effekt.

När Carbersol tillverkas av våra NutraCycle-kunder erbjuder dess komplexitet ytterligare fördelar eftersom den har potential att minska behovet av tillsatt socker och positiv ändra texturen utöver dess prebiotiska effekt. Denna aspekt är något som många livsmedels- och dryckesföretag kommer att finna mycket tilltalande. Sammantaget är Carbersol en komplex löslig fiber med unika och breda prebiotiska egenskaper som kompletterar andra prebiotika och probiotika på marknaden och därmed mycket lämplig för blandning med befintliga och nya produkter. Det är därför viktigt att göra detta namnbyte redan nu innan vi ökar marknadsaktiviteterna globalt och etablerar ett erkänt varumärke.

Vårt fokus på Carbersol som en komplex löslig fiber kommer också att göra det möjligt för oss att, när det är möjligt, påskynda tiden till marknaden för Carbersol-produkter som liknar lösliga fiberprodukter som redan fanns på marknaden före eventuella regulatoriska krav. Detta innebär i praktiken att vi kommer att kunna påskynda lanseringen av vissa Carbersol-produkter i både Europa och USA, därav vårt intresse att redan nu marknadsföra Carbersol på VitaFoods Europe i maj.

Eftersom vårt fokus kommer att ligga på att optimera den övergripande prebiotiska effekten av Carbersol för kunderna, är vi också mycket mindre bekymrade över extraktion och isolering av specifika prebiotiska molekyler som AXOS, som kan eller inte kan finnas i en kunds Carbersol-produkt. Namnbytet påverkar inte vårt nyligen erhållna GRAS-godkännande. Vi kommer snarare att utnyttja godkännandet för att visa våra produkters säkerhet och påskynda GRAS och andra myndighetsgodkännanden i fall där Carbersolprodukter kommer att kräva myndighetsgodkännande.

Carbiotix kommer att uppdatera sin webbplats under de kommande dagarna för att återspegla denna omprofilering och utökade tjänsteportfölj inklusive NutraCycle. Bolaget kommer också att uppdatera allt marknadsföringsrelaterat material för att återspegla denna uppdatering som förberedelse för de mässor som kommer att delta 2024 samt för andra marknadsförings- och försäljningsrelaterade aktiviteter. Sammantaget är jag mycket glad över detta omprofileringsbeslut eftersom det kommer att ge större flexibilitet och öppna många fler affärsmöjligheter framöver."

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bestående av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Förutsägelser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet komma att avvika väsentligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsovård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back