Carbiotix utvärdering av nytt produktionsenzym ger positiva resultat

Jul 01, 2021, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att man har slutfört en omfattande utvärdering av ett nytt produktionsenzym som levereras av en potentiell strategisk partner, med positiva resultat. Bolaget kommer nu att gå vidare med GRAS self affirmation-processen.

Carbiotix meddelade i slutet av första kvartalet 2021 att man planerade att genomföra en omfattande utvärdering av ett nytt produktionsenzym som skulle levereras av en ledande global enzymproducent och potentiell strategisk partner under det andra kvartalet 2021. Detta enzym bedömdes ha potential att påskynda uppnåendet av FDA GRAS No Objection och EFSA Novel Foods status i USA respektive EU för AXOS livsmedelsingredienser.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna meddela att vi har slutfört en omfattande utvärdering av detta nya produktionsenzym med positiva resultat. Vi kunde bekräfta att enzymet i fråga är effektivt vid producering av AXOS från majskli, i linje med våra produktambitioner och immateriella rättigheter. Vi kommer nu att gå vidare med den tidigare kommunicerade GRAS Self Affirmation-processen för AXOS.

För att upprätthålla en hög produktivitetsnivå under utvärderingsperioden har vi under utvärderingsperioden även vidareutvecklat vårt eget interna labb och stärkt vår kompetens för att utforska nya enzymer och prebiotiska produkter, samt etablerat relationer med externa partners som kommer att kunna hjälpa till med att påskynda fortsatt utveckling och uppskalning. I slutet av andra kvartalet har vi således en ännu starkare position för att framöver kunna upptäcka och lansera nya prebiotiska produkter, samarbeta med viktiga partners och minska vårt beroende av någon enskild partner.

På det hela taget är jag mycket nöjd med denna utveckling. Vi har inte bara skapat förutsättningarna för en långsiktig affärsrelation med en ledande global enzymleverantör och potentiell strategisk partner inom mikrobiomområdet, utan även försatt Carbiotix i en mycket starkare position för att bygga ut portföljen med prebiotiska produkter bortom AXOS och ha bättre kontroll över både leveranskedja och konkurrenskraft."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back