Carbiotix tecknar samarbetsavtal med akademisk partner med inriktning mot neuroinflammation

Dec 23, 2019, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med medicinska institutionen vid universitetet i Verona, Italien, för att genomföra en forskningsstudie under H1 2020 inom området neuroinflammation med Carbiotix Microbiome Modulator Therapeutics. Samarbetsavtalet syftar till att finna nya applikationer och ytterligare validera Carbiotix plattform. 

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Detta samarbetsavtal representerar Carbiotix första akademiska partnerskap för att utforska potentialen för bolagets plattform över olika indikationsområden. Vi kontaktades av Dr. Elena Zenaro från medicinska institutionen som i sin forskning identifierat en koppling mellan förhöjda nivåer av specifika metaboliter och en minskad risk för att utveckla neuroinflammation. Dr. Elena Zenaro såg vår plattform som en intressant teknik med tanke på vårt fokus, att öka mängden viktiga metaboliter hos individer. Samarbetsavtalet är vårt första akademiska samarbete och vår ambition är att fortsätta bygga liknande partnerskap över andra indikationsområden som ett sätt att kostnadseffektivt undersöka nya applikationer, validera bredden på vår plattform och få tillgång till expertkunskap inom respektive indikationsområde." 
 
Dr. Elena Zenaro, Forskare vid Verona universitet, kommenterar

"Jag är mycket glad över att få undersöka Carbiotix plattformens potential för att hantera neuroinflammation. I min egen forskning och nyligen publicerade studier från Asien, har kopplingen mellan tarmhälsa, produktion av viktiga metaboliter och neuroinflammation påvisats1, vilket tyder på att plattformen kan ha en outnyttjad potential när det gäller att bekämpa en rad neurodegenerativa sjukdomar. En ytterligare validering av detta tillvägagångssätt, genom en samarbetsstudie med Carbiotix, gör att vi bättre kan förstå de bakomliggande mekanismerna - för att ta fram nya behandlingar och samtidigt validera den övergripande potentialen för plattformen." 

 
1 Scientific American. 5 november 2019. 23 december 2019.   https://www.scientificamerican.com/article/new-alzheimers-therapy-approved-in-china-delivering-a-surprise-but-raising-questions/
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back