Carbiotix släpper produktlanseringsplan för de kommande fem åren

Sep 16, 2021, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") presenterar idag sin produktlanseringsplan för de kommande fem åren på adresserbara marknader om över 3 miljarder euro. Planen omfattar en sömlös integration av Bolagets smarta prebiotiska koncept över hela produktlinjen, initialt med en lägre volym av högmarginalprodukten prebiotiskt lösliga fibrer som kosttillskottsingrediens i Bolagets flaggskeppsprodukt CarbiAXOS.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna presentera vår produktlanseringsplan för de kommande fem åren. Denna plan ger marknaden klarhet kring vilka produkter vi kommer att lansera, i vilken ordning och när. Genomgående i alla produkter är vårt koncept smart prebiotika. Vi definierar smart prebiotika som produkter som: 1) är mycket effektiva avseende deras prebiotiska effekt och inverkan på viktiga biomarkörer i människa, 2) går att matcha mot en individs behov med en effekt som både kan valideras och som förbättras över tid, och 3) kan erbjudas i flera produktkategorier, vilket skapar positiva synergieffekter. Vi ser detta koncept som varandes i framkant när det gäller innovation inom tarmhälsoområdet, i och med att behovet av individanpassning, transparens och mätbarhet ökar. Detta kommer att skapa en viktig konkurrensfördel för oss framgent, vilket på sikt gör det möjligt att ta större marknadsandelar inom alla segment vi riktar oss till. Inom tre till fem års tid är jag övertygad om att prebiotiska produkter som inte är smarta kommer att betraktas som föråldrade och ickekonkurrenskraftiga. Carbiotix lanserade nyligen LinkGut B2B tarmhälsotest-tjänst vilket kommer att utgöra ryggraden i de smarta prebiotiska produkter vi erbjuder. Dessa kommer också att utvecklas kontinuerligt för att möta behoven hos alla företag och organisationer med fokus på tarmhälsa.

Vår plan är att lansera CarbiAXOS kosttillskottsingrediens initialt i USA 2022, följt av EU under 2023, och resten av världen under 2024, med en total adresserbar marknad om cirka 1 miljard euro (350, 250 respektive 350 MEUR). Vårt mål är att lansera en mindre volym högmarginal-kosttillskottsingrediens i prisklassen 30-40 euro per kg med marginaler på minst 75 procent. Detta kommer att följas av vår livsmedelsingrediens CarbiAXOS, med initial lansering i samarbete med andra företag i USA 2025 samt i EU och resten av världen 2026, med en total adresserbar marknad om 2,25 miljarder euro (800, 550 respektive 900 MEUR) (1). Vårt mål är att lansera en livsmedelsingrediens som konkurrerar med en majoritet av första generationens prebiotika och därmed kommer att prissättas till ungefär 10 euro per kg, med marginaler på upp till 75 procent när vi når fullskalig produktion.
 
Vi siktar på att lansera våra första medicinskt samverkande livsmedelsprodukter som baseras på CarbiAXOS under 2025 i USA och 2026 i EU. Som tidigare kommunicerats är vårt mål att lansera en produkt som är prissatt till 100 euro per kg med marginaler om 95 procent, på en marknad som har ett totalt värde överstigande 15 miljarder euro (2). Enligt samma modell siktar vi på att lansera våra första terapeutiska sambehandlingsprodukter baserade på CarbiAXOS under 2026 i USA, till ett liknande pris och marginal som för våra medicinska livsmedel.

Ovanstående produktlanseringsplan gör att vi kan penetrera samtliga marknader på vilka vi får regulatoriskt godkännande med en prissättning som går i samklang med vår produktionskapacitet och uppskalning, vilket gör det möjligt för oss att maximera marginalerna när vi utökar produktionskapaciteten och involverar strategiska partners för att subventionera investeringar i samband med att vi skalar upp. Dessutom kommer intäkter från försäljning av kosttillskott och livsmedelsingredienser att användas för att finansiera och påskynda utvecklingen av medicinska livsmedel och terapeutiska produkter, som naturligtvis har längre ledtider med tanke på behovet av mer omfattande studier och regulatoriska godkännanden.

Vårt fokus just nu är att få vår första produktionsanläggning på plats i Bjuv, slutföra vår första GRAS och påbörja levererans av vår kosttillskottsingrediens CarbiAXOS för försäljning i USA. När samtliga dessa tre milstolpar är uppnådda kommer vårt fokus att skifta mot ökad försäljning, expansion av produktportföljen och marknadslanseringar enligt plan. Vi går in i en mycket spännande tid för Carbiotix och jag ser verkligen fram emot de kommande månaderna och att kunna dra nytta av den starka konkurrensposition som våra smarta prebiotika kommer att ge oss under de kommande åren. Jag tror att Carbiotix kommer att spela en central roll i att både revolutionera och utveckla den globala tarmhälsoindustrin i en positiv riktning. För aktieägarna bör detta leda till fortsatt värdeskapande i takt med våra framsteg på vägen framåt."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2021.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back