Carbiotix AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Feb 18, 2022, 08:45

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2021-10-01- 2021-12-31 (fjärde kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 83 725 SEK (41 597 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 229 876 SEK (-2 107 955 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,19 SEK).

2021-01-01- 2021-12-31 (tolv månader)
• Nettoomsättning uppgick till 411 270 SEK (129 823 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 475 818 SEK (-5 983 830 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,85 SEK (-0,54 SEK). • Soliditeten uppgick till 90% (91%).
• Likvida medel per 2021-12-31 uppgick till 7 323 063 SEK (7 639 640 SEK).

Väsentliga händelser
• Den 5 oktober 2021 gav Carbiotix en Q3-uppdatering gällande LinkGut- och CarbiAXOSaktiviteter. Bolaget har bland annat genomfört ett första betatest av LinkGut under tredje kvatalet och meddelar att renoveringen av produktionsanläggningen i skånska Bjuv kommer färdigställas under november 2021.

• Den 27 oktober 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget kommer samarbeta med svenska Balsgård Foodtech AB för att accelerera uppskalningen av andra generationens prebiotiska lösliga fiber CarbiAXOS. Samarbetet uppskattas påskynda Carbiotix inlämning av Bolagets första GRAS Self Affirmation-protokoll.

• Den 23 november 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget har påbörjat installationen av den första CarbiAXOS-produktionslinjen på FoodHills i Bjuv.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 19 januari 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har inlett ett utvärderingsprojekt med ett av världens fem största laboratorietestbolag. Utvärderingsprojektet syftar att utvärdera hur Carbiotix LinkGut tarmhälsotesttjänst kan rullas ut globalt med optimerad kostnadsbild, tillförlitlighet och flexibilitet, samtidigt som CarbiAXOS och Bolagets Smart Prebiotic-koncept exponeras för ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag.

• Den 16 februari 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget effektiviserar ledningsgruppen för ett ökat kommersiellt fokus då Bolaget förbereder lanseringen av CarbiAXOS under 2022. Nuvarande försäljningsvhef Erik Deaner blir Chief Operations Officer (COO) med omedelbar verkan och Peter Falck kommer avgå som operativ Chief Scientific Officer (CSO) vid årsstämman men kvarstå som styrelseledamot och senior rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back