Carbiotix AXOS ingår i Chalmers studie kring Hjärtkärlsjukdomar

Jun 04, 2020, 10:00

Carbiotix AB meddelar idag att bolagets livsmedelsingrediens som innehåller AXOS kommer att användas i en kardiometabolisk interventionsstudie. Studien kommer att ledas av Chalmers universitet, finansieras delvis av FORMAS (Forskningsråd för Hållbar Utveckling) och genomförs i Italien under H2 2020. Denna studie kommer att ge värdefulla kliniska data för effekten av AXOS som en livsmedelsingrediens som riktar sig till personer vilka lider av hjärt-kärlsjukdom (CVD).

Studien som kallas "DiGuMet", startades för att skräddarsy interventionsstrategier för att förbättra hälsan hos målgruppen. Studien kommer att ledas av Chalmers universitet och inkluderar ytterligare två universitet i Europa och bland annat livsmedelsproducenten Barilla. Projektet finansieras till 100% av de nationella forskningsråden för respektive universitet. Planerad för H2 2020 kommer den 6 veckor långa interventionsstudien att fokusera på fermenterbara, jämfört med icke-fermenterbara, spannmålsfiber på över 80 individer för att bestämma kardiovaskulär metabolisk risk och skräddarsy interventionsstrategier för förbättrad hälsa. Hjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken globalt med uppskattningsvis 18 miljoner döda varje år. (1
 
Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Jag är mycket nöjd med beslutet att inkludera AXOS i denna kardiometaboliska interventionsstudie och ser fram emot slutresultaten. Med denna studie kommer AXOS-relaterade ingredienser nu att användas i fyra planerade interventionsstudier riktade mot fyra olika ledande sjukdomsområden. Dessa inkluderar typ 2-diabetes (genom Lunds universitet), hyperammonemia och IBD (leds av Carbiotix) och nu CVD (leds av Chalmers University). Genom att vi skalar upp produktionen av AXOS kommer vi kunna tillhandahålla livsmedelsingredienser och medicinska matprover i tillräckligt stora mängder för att ingå i våra egna och tredjepartsfinansierade studier. Vi upplever ett ökat intresse bland industriella och akademiska aktörer att inkludera AXOS i sina studier och vi kommer att fortsätta att stödja denna trend som ett sätt att främja de prebiotiska fördelarna med AXOS och hjälpa till med dess inkludering i mat och dryck och kosttillskottsprodukter som en ingrediens, samt en sambehandling för terapeutika."
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är i sin natur, som forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back