Carbiotix ser ett växande globalt intresse för LinkGut

Mar 15, 2023, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget ser ett växande globalt intresse för sin LinkGut-tjänst. Sedan lanseringen av LinkGut som en white label B2B-testtjänst för mikrobiom under 2021 har tjänsten utvecklats och mognat som ett resultat av partnerfeedback. Viktiga partners i denna utvecklingsfas inkluderar Injoy från Kanada, Myota från Schweiz och Symbiome från Sverige.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att se ett växande intresse för LinkGut-tjänsten. Vår ambition när vi lanserade tjänsten 2021 var att erbjuda den mest kostnadseffektiva, flexibla och pålitliga B2B-testtjänsten för mikrobiom för konsumenter i världen. Jag är glad att kunna säga att vi har uppnått detta mål och vi ser ständigt möjligheter att ytterligare förbättra tjänsten. En viktig del av denna förbättringsprocess har varit feedback från våra tidiga partners. Tre av dessa partners är Injoy, Myota och Symbiome. Injoy (www.injoy.bio) är en tjänst som erbjuds av Phyla i Kanada med fokus på tarmhälsorelaterade sjukdomar och artificiell intelligens (AI). Myota (www.myotahealth.com) är ett företag baserat i Schweiz med fokus på patenterade prebiotiska fiberblandningar. Symbiome (www.symbiome.se) är ett Sverige-baserat företag med fokus på hälsa för tarmmikrobiomet och livsstilsrekommendationer.

Injoy, Myota och Symbiome representerar ett mycket bra tvärsnitt av de typer av tjänster och företag som kontinuerligt kontaktar Carbiotix och frågar om vår LinkGut-tjänst, antingen företag som fokuserar på tarmrelaterade sjukdomar, konsumentprodukter eller hälsorådgivningstjänster. Oavsett om det rör sig om ett nystartat eller etablerat företag är en kostnadseffektiv, pålitlig och flexibel tjänst viktiga kräv när de letar efter en bättre mikrobiomtesttjänst. Vi har använt vår interaktion med varje företag för att uppnå det och hitta sätt att ytterligare sänka kostnaderna, öka tillförlitligheten och förbättra flexibiliteten i LinkGut-tjänsten. Jag är mycket glad att kunna säga att denna partnerdrivna innovation har resulterat i starkare relationer med våra partners, ett växande rykte på marknaden som en ledande tjänsteleverantör och ett mer tilltalande tjänsteerbjudande totalt sett. Jag välkomnar verkligen det växande intresset för LinkGut-tjänsten och ser fram emot att ytterligare utöka vårt partnernätverk under de kommande månaderna och åren och göra LinkGut-tjänsten ännu mer övertygande tillsammans med våra partners."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back