Carbiotix effektiviserar regulatorisk plan för att reducera risk och snabbare nå lönsamhet

May 19, 2020, 08:50

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") har som tidigare meddelats för avsikt att lansera medicinsk mat innehållande AXOS. Lanseringen är beräknad till H2 2021 i USA. Kliniska prövningar inleds under H1 2022 avseende kanidadaterna IBD (CBX111) och Hyperammonemia (CBX121) för att nå en för bolaget helt ny marknad för dess prebiotiska produkter för maghälsa. Genom detta tillvägagångssätt ges bolaget möjlighet att ta ett stort steg i utvecklingen av framtida läkemedel. I syfte att ytterligare effektivisera den regulatoriska planen, samt för att avsevärt minska risken i framtida studier, har bolaget beslutat att flytta fram planerade pre-kliniska och kliniska studier för kandidaterna IBD (CBX111) och Hyperammonemia (CBX121), samt studien om neuroinflammation. Bolaget har även beslutat att inte genomför djurstudier i preklinisk utveckling.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Uppdateringen av vår prekliniska och kliniska studieplan är logisk med tanke på vårt senaste tillkännagivande avseende lanseringen av medicinsk mat under 2021. Den medicinska maten är en ren form av vårt majsfiberextrakt som innehåller AXOS, producerat i samma process genom högre dosering av enzymet. Genom att först lansera medicinsk mat för varje sjukdomsområde, i kombination med vår diagnostiska plattform, kommer vi att få värdefull kunskap om viktiga bakterier hos patienter. Kunskapen kommer att påskynda utvecklingen av terapeutiska kandidater och avsevärt minska risken för misslyckande i kliniska studier. Dessutom kommer vi att kunna förstärka denna effekt genom att använda vår medicinska mat som en sambehandling som kan dosoptimeras. Ett exempel på detta är vår nyligen tillkännagivna studie med Lunds universitet för att använda vår medicinska mat som en typ2-diabetesbehandling med metformin. Strategin gör det möjligt för oss att nå marknaden tre år tidigare med medicinsk mat som har marginaler i nivå med terapeutiska produkter. Målsättningen är att skapa partnerskap med läkemedelsföretag för att ta vår medicinska mat till marknaden.  
 
Sammantaget kommer denna strategi att göra det möjligt för oss att nå lönsamhet mycket tidigare. Försäljningsintäkterna från försäljning av prebiotika och medicinska livsmedel kommer att användas för att finansiera terapeutisk utveckling och kliniska studier. Detta minskar samtidigt risken för ett misslyckande." 
 
Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 May 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back