Carbiotix AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

Feb 18, 2021, 08:30

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2020-10-01- 2020-12-31 (fjärde kvartalet)
Nettoomsättning uppgick till 41 597 SEK (22 205 SEK).
Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 107 955 SEK (-1 447 350 SEK).
Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,17 SEK).

2020-01-01 - 2020-12-31 (tolv månader)
Nettoomsättning uppgick till 129 823 SEK (188 431 SEK).
Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 983 830 SEK (-5 408 128 SEK).
Resultat per aktie uppgick till -0,54 SEK (-0,63 SEK).
Soliditeten uppgick till 91 % (94%).

Väsentliga händelser

  • Den 17 november meddelade Carbiotix att Future Pension Försäkringsaktiebolag (publ) ("Futur Pension") har avyttrat en del av sitt aktieinnehav hos Bolaget. Futur Pension hade tidigare ett innehav på cirka 10,2 procent av röster och kapital men efter avyttringen uppgick deras innehav till 4,86 procent.
  • Den 9 december meddelade Carbiotix att Bolaget kommer att lansera LinkGut-tjänsten för MWELL, ett nytt prebiotiskt varumärke som inledningvis kommer att rikta sig till den brittiska marknaden. MWELL är ett prebiotiskt pulver som kan tillsättas till alla livsmedel för att förbättra den allmänna tarmhälsan. Carbiotix förser nu sina OneGut-tarmhälsotester till MWELL med ambition att kunna validera effekten av produkten över tid. Samarbetet med MWELL är Carbiotixs första LinkGut-tjänst för ett varumärke under ett etablerat livsmedelsföretag.
  • Den 10 december meddelade Carbiotix att Bolaget har valt FoodHills Fastighet AB i Bjuv som plats för att öka produktionen av majsfiberextrakt som innehåller AXOS. Bolaget planerar att bygga en produktionsanläggning på 10 ton per år till andra kvartalet 2021. Produktionsanläggningen kommer att möjliggöra en expansion av produktionskapaciteten till 100 ton per år 2022, med ambition att kunna utvidga produktionskapaciteten upp till 1 000 ton per år. Expansionen kommer att vara ett viktigt steg för Bolaget i uppskalningen av AXOS för att kunna tillhandahålla prover för formuleringsaktiviteter samt start av försäljning och producering av AXOS för medicinsk mat för studier och terapeutiska utvecklingsaktiviteter.
     
  • Den 17 december meddelade Bolaget att Bolagets VD Kristofer Cook har under perioden 10 till 17 december 2020 köpt 175 000 aktier för 1 MSEK. Kristofer Cooks totala aktieinnehav uppgår nu till 2,2 miljoner aktier, motsvarade 19,85 procent av röster och kapital.
     
  • Den 22 december meddelade Bolaget att de har tecknat tre LinkGut API-partneravtal underfjärde kvartalet 2020. Dessa partners inkluderar ett nystartat bolag i Europa och två i Nordamerika. LinkGut API-partners kommer att använda Carbiotix tarmhälsotest som sin primära analytiska tjänst för att generera kundmikrobiomdata. Carbiotix ambition har varit att teckna fler API-partnersavtal eftersom deras API-partners kommer att bli Bolagets främsta drivkraft för försäljning av diagnostiska tjänster från och med andra kvartalet 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 16 februari meddelade Carbiotix utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission under augusti 2020. Totalt tecknades 1 250 000 aktier, genom nyttjande av 1 250 000 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 100 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 14,375 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back