Carbiotix presenterar två nya styrelsekandidater och ändrar stämmodatum

Mar 07, 2023, 08:45

Carbiotixs (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") valberedning presenterar idag två nya styrelsekandidater, Geir Harstad och Jörgen Kamph. Tillsammans har de lång erfarenhet från kosttillskotts-, medicinsk mat- och livsmedelsindustrin och har haft ledande befattningar med starkt fokus på försäljning och affärsutveckling. För att tillmötesgå de nya styrelsekandidaterna har datumet för årsstämman ändrats till den 2 juni 2023.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att presentera Geir Harstad och Jörgen Kamph som två nya styrelsekandidater. Geir är en ledande befattningshavare med över 20 års internationell erfarenhet från FMCG-, life science, kosttillskotts- och livsmedelsingrediensindustrin och innehar positioner i globala storbolag, medelstora och nystartade företag. Han har lång erfarenhet inom företagsledning, strategi, marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och förvärv. Geir har arbetat med NBTY, Nestle Healthcare, Novartis Medical Nutrition/Consumer Health och Procter & Gamble vid olika tidpunkter i sin karriär, och senast som VD för Smartfish. Även Jörgen har en framgångsrik erfarenhet av ledande befattningar med fokus på marknadsföring och försäljning. Jörgen kommer närmast från en position som kommersiell verksamhetschef för Tremsums Food och har tidigare arbetat som Head of Marketing Services & Sales Support samt Business Development på Tetra Pak.

Som föreslagen styrelseordförande för Carbiotix är det min ambition att bygga en styrelse bestående av personer som kan tillföra så mycket värde som möjligt i det nuvarande skedet av Bolagets utveckling och stödja ett framgångsrikt uppfyllande av våra milstolpar framöver. Jag är övertygad om att både Geir och Jörgen kommer att tillföra inte bara viktig kunskap och erfarenhet när vi ökar försäljnings- och affärsutvecklingsaktiviteterna, utan även praktiska tillvägagångssätt och deras intresse för Carbiotixs mission kommer att hjälpa oss att accelerera aktiviteter inom alla affärsområden. Från mitt perspektiv kommer Geir och Jörgen att vara ett extremt värdefullt komplement till vår nuvarande styrelse som innehar viktig teknisk och medicinsk kunskap.

Vi har också beslutat att flytta datumet för årsstämman 2023 till den 2 juni för att tillgodose Geirs och Jörgens tidsplanering och tidigare åtaganden. Justeringen bör inte påverka våra aktiviteter negativt framöver och framtida årsstämmodatum kommer att förbli i april som tidigare."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back