Carbiotix utökar sin rådgivande grupp med en välkänd tarmhälsoexpert

Jan 28, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Dr. Jan Marsal kommer att ingå i bolagets rådgivande grupp i samband med att Carbiotix förstärker sin pre-kliniska verksamhet inom områdena IBD, hyperammonemia och neuroinflammation. Dr. Marsal anses vara en ledande expert inom området IBD och kopplingen mellan tarmhälsa och andra sjukdomsområden. Kontakten med Dr. Marsal kommer att förstärka Carbiotix förmåga att utnyttja bolagets teknologiplattform och att ta dess tarmhälsorelaterade produkter och tjänster till marknaden.

Dr. Marsal är för närvarande lektor vid avdelningen för immunologi (EMV) och medicin (IKVL) vid Lunds universitet och läkare i internmedicin och gastroenterologi / hepatologi vid Skånes universitetssjukhus. Dr. Marsals huvudsakliga forskning inkluderar patobiologi och immunologi av IBD, att utforska verktyg för att optimera den kliniska hanteringen av IBD samt forskningsprojekt beträffande systemiska inflammatoriska sjukdomar och hanteringen av immunologiska biverkningar från immunterapi (ICPI) cancerterapi. 
 
Kristofer Cook, CEO for Carbiotix, kommenterar
"Vi är oerhört glada att välkomna Dr. Marsal till vår rådgivande grupp och ser fram emot att arbeta nära honom när vi ökar vår prekliniska och kliniska verksamhet framöver. Dr. Marsals råd kommer att spela en nyckelroll i utformningen av våra kliniska planer och marknadsstrategi. Dessutom borde Dr. Marsals nätverk inom läkemedelsindustrin skapa möjligheter till intresse från viktiga aktörer."  

Dr. Peter Falck, CSO for Carbiotix, kommenterar
"Dr. Marsal har en mängd praktisk kunskap inom IBD-området, liksom andra sjukdomsområden kopplade till tarmhälsa. Hans bakgrund och forskningsintressen passar perfekt med Carbiotix nuvarande tjänsteportfölj och produktutvecklingsplaner och skapar därmed förutsättningar för ett mycket produktivt samarbetsförhållande som kommer att vara ömsesidigt fördelaktigt. Jag ser fram emot att interagera med Dr. Marsal under de kommande månaderna och åren."  

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019. 
 
Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics som förstärker produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa och dosterapi.

Go Back