Lunds universitet finansieriar och genomför klinisk studie tillsammans med Carbiotix AXOS medicinska mat

Apr 03, 2020, 13:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att Lunds universitet, med Skånes universitetssjukhus, har beviljats medel för att genomföra en fyra-månaders klinisk studie med 100 typ-2 diabetepatienter under Q2 2021 där Carbiotix AXOS medicinska mat kommer användas tillsammans med läkemedlet metformin. Resultaten från studien kommer enligt styrelsnes bedömning att kunna ge viktiga kliniska data för stöd vid godkännande av Carbiotix AXOS i USA och Europa och kommer även att kunna fungera som stöd i samband med en potentiell kommersiell lansering av en medicinsk mat som en sambehandling med metformin riktad till diabetespatienter i början av 2022.

Det finns för närvarande över 400 miljoner människor i världen diagnostiserade med typ 2-diabetes och över 120 miljoner människor av dessa har blivit ordinerade att använda metformin som behandling. Detta gör metformin till ett av de mest förskrivna läkemedlen för typ 2-diabetes i världen. Dessvärre medför metformin negativa biverkningarna på magen t.ex. diarré och gasbildning vilket resulterar i en låg efterlevnad till behandlingen hos patienterna vilket vidare resulterat i fler komplikationer av diabetes och högre totala kostnader för samhället. Den aktuella studien, vilken finansieras av Vinnova via deras SweLife- och Medtech4Health-utlysning syftar till att avsevärt förbättra den kliniska vården för patienter med typ 2-diabetes genom att påvisa den positiva effekten av Carbiotix AXOS medicinska mat som en effektiv sambehandling med metformin för att förbättra den övergripande tarmhälsa och motverka tarmdysbios. (1)(2

Studien är planerad som en fyra-månaders lång enkel-blindad parallell randomiserad studie med 100 deltagare i åldern 55-70. Under fyra månader kommer deltagarna konsumera 10g AXOS eller maltodextrin (kontroll) dagligen. Kliniska data och avföringsprover samlas in initialt, efter 2 och 4 efter månader. Deltagarna kommer också att fylla i ett frågeformulär om deras livskvalité vid dessa tidpunkter. Mellan schemalagda besök kommer det att finnas telefonkontakt med alla deltagarna för att kontrollera deras hälsa och välbefinnande. Blodprover kommer att analyseras med avseende på hematologiska parametrar, glukos, insulin, blodlipider, vitamin B12 och markörer för låggradig inflammation. Tarmmikrobiella analyser kommer att utföras med Next Generation Sequencing (NGS) av 16S rRNAamplikat och kvantitativ PCR. 
 
Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Jag är väldigt nöjd över att vi kan presentera denna nyhet och ser framemot att jobba nära Lunds universitet och bidra till ett lyckat utfall av projektet. Denna studie sammanfaller i hög grad med våra planer att först lansera en medicinsk mat i de indikationsområden vi riktat in oss mot och därefter lansera en terapeutisk produkt inom samma indikationsområde. Generellt sett kommer lanseringen av en medicinsk mat tillåta oss att nå marknaden mycket snabbare och påskynda utvecklingen av en terapeutisk produkt. Samtidigt minskas risken för ett misslyckande eftersom den medicinska maten ger oss möjlighet att bättre förstå vilka nyckelbakterier vi behöver ta med i våra läkemedelssubstanser. Eftersom den globala marknaden för medicinska livsmedel överstiger 15 miljarder euro med liknande marginaler som vanliga läkemedel och marknaden för typ 2-diabetesläkemedel uppskattas till över 45 miljarder euro är denna studie utmärkt särskilt med tanke på hur viktig tarmhälsan är för att patienterna ska hålla sig till metforminbehandlingen. " (3)(4
 
Lieselotte Cloetens, Biomedicinsk näringslära, Tillämpad biokemi på LTH, Lunds universitet, kommenterar

"Förekomsten av metabola sjukdomar som diabetes är hög och det är viktig att ha en mer effektiv behandling och vård för dessa patienter. Metformin används som standardbehandling men den leder ofta till gastrointestinala biverkningar orsakad av negativa förändringar i sammansättningen av tarmbakterier (tarmdysbios) och därför slutar tyvärr många diabetespatienter med standardbehandlingen. Arabinoxylan-oligosaccharider (AXOS) är en prebiotisk produkt som fördelaktigt påverkar tarmbakteriernas aktivitet och sammansättning. I vårt projekt kommer vi att genomföra en interventionsstudie med en ny AXOS-produkt för att testa om intaget av AXOS tillsammans med metformin hos diabetespatienter kan bidra till en bättre tarmhälsa och vård." 

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden  
Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back