Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2

Oct 27, 2023, 11:00

Den 26 oktober 2023 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”). Inga teckningsoptioner nyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 under hela nyttjandeperioden har överstigit den rådande aktiekursen.

Under perioden från och med den 12 oktober 2023 fram till och med den 26 oktober 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 haft rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix för varje teckningsoption av serie TO 2 till en kurs av 1,50 SEK per aktie. Inga teckningsoptioner har nyttjats och därmed har ingen aktiekapitalsökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Antalet aktier är således fortsatt 20 736 229 och aktiekapitalet är 2 073 622,90 SEK.

För mer information om TO 2, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Om Carbiotix
Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.

Go Back