Carbiotix offentliggör delårsrapport för Q1 2024

May 07, 2024, 09:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q1 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2024-01-01- 2024-03-31 (första kvartalet)

• Nettoomsättning uppgick till 600 167 SEK (365 166 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 992 633 (-2 921 887 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,20 SEK).
• Soliditeten uppgick till 90% (91%).
• Likvida medel per 2024-03-31 uppgick till 7 285 192 SEK (893 275 SEK).

Väsentliga händelser under perioden

• Den 16 januari meddelade Carbiotix att Bolaget erhållit GRAS Self Affirmation (SA) regulatoriskt godkännande för sin första CarbiAXOS (nu omprofilierat till Carbersol) prebiotiska ingrediens baserat på majskli.Godkännandet öppnar upp möjligheter för Bolaget att öka de kommersiella försäljningsaktiviteterna för Carbersol på den amerikanska marknaden genom direktförsäljning och uppbyggnad av distributörer.

• Den 1 februari offentliggjorde Carbiotix utfallet av företrädesemissionen som inleddes med teckningstid den 17 januari. Företrädesemissionen tecknades till totalt 76,2 procent, varav 3,9 procent omfattades av garantiåtaganden. Utfallet tillförde Carbiotix cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 MSEK.

• Den 28 februari meddelade Carbiotix att Bolaget uppnådde IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) och CE-märkning för LinkGut-testkit. Detta representerar en milstolpe i utvecklingen av testkitet, som uppfyller kraven från flera befintliga och potentiella kunder, och öppnar upp LinkGut-tjänsten för det mycket större och snabbare växande segmentet för kliniska studier och forskning av tjänster för mikrobiomanalys.

• Den 29 februari meddelande Carbiotix att Bolaget erhöll en klinisk studieorder på LinGut om 1 MSEK från ett ledande företag inom mikrobiomvetenskap och konsumentprodukter. Betalning för beställningen har gjorts med start i Q1 och ska fortsätta göras under 2024 då kit skickas ut och faktureras löpande när de skickas tillbaka och analyseras.

• Den 5 mars meddelande Carbiotix lanseringen av NutraCycle, vilket är en upcycling-tjänst för livsmedels- och dryckesproducenter. Denna tjänst utnyttjar viktig process- och produktkunskap som erhållits från utvecklingen av nya prebiotika såsom Carbersol, som härstammar från olika sidoprodukter inom livsmedels- och dryckesindustrin.

• Den 6 mars meddelade Carbiotix inledning av den första NutraCycle-förstudie med en ledande amerikansk livsmedels- och dryckesproducent med en omsättning som överstiger 2 miljarder USD. Förstudien genomförs normalt inom en tremånadersperiod och omfattar inledande produkt- och processutveckling i laboratorie- och pilotskala samt mikrobiell validering.

• Den 12 mars meddelade Carbiotix sin första djurrelaterade LinkGut-beställning från ett ledande företag som utvecklar lösningar för mikrobiomintervention för olika människors och djurs tillämpningar. Denna testorder avser prov tagna från hund och är värderad till 32 000 SEK.

Väsentliga händelser efter perioden

• Den 4 april meddelande Carbiotix att Bolaget inledde NutraCycle-pilotstudie med samma ledande amerikanska livsmedels- och dryckesproducenten som nämndes i ett pressmeddelande från Carbiotix den 6 mars. Pilotstudien är det andra steget i NutraCycle-förstudien och påbörjas först efter en framgångsrik laboratoriestudie.

• Den 25 april meddelande Carbiotix att Bolaget signerade sitt första NutraCycle gemensamt utvecklingsavtal. Den gemensamma utvecklingsfasen omfattar processutveckling, processteknik och produktformuleringsarbete med målet att fatta beslut om att bygga en Carbersol-process.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer, upcycling-tjänster och diagnostiska testtjänster.

Go Back