Carbiotix beräknar uppnå marknadsgodkännande för den Amerikanska marknaden redan 2020

Feb 27, 2020, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget beräknar uppnå marknadsgodkännande i USA under 2020 för sitt majskliextrakt innehållande AXOS. Carbiotix har tecknat ett avtal med dicentra från Toronto, Kanada som skall hjälpa till att genomföra processen. Genom att erhålla av "GRAS self-affirmation" innan årets slut kan Carbiotix påbörja sin försäljning av bolagets prebiotiska ingrediens i USA redan under 2021, vilket är två år tidigare än beräknat.

Carbiotix har tecknat ett avtal med dicentra från Toronto, Kanada, ("dicentra"), ett ledande konsultbolag för marknadslagstiftning för nya ingredienser. Processen med "GRAS self-affirmation" kommer att inledas direkt och beräknas avslutas innan slutet av 2020, två år tidigare än vad som har kommunicerats tidigare. Erhållandet av "GRAS self-affirmation" är en förutsättning för att inleda en försäljning på den amerikanska marknaden.

Kristofer Cook, CEO for Carbiotix, kommenterar

"Vi siktar på att erhålla "GRAS self-affirmation" innan utgången av 2020 vilket kommer tillåta Carbiotix att börja sälja sin prebiotiska ingrediens redan under 2021. Det är 2 år tidigare än vi prognostiserat! Detta är det slutliga steget av lanseringen men vi startar redan nu med att erbjuda prov på vårt majskliextrakt till potentiella kunder. Detta eftersom formuleringar av nya produkter vanligtvis tar lång tid.  
För Carbiotix är detta ett stort och viktigt steg, vår övertygelse är att marknaden kommer att reagera positivt på vår nya ingrediens. Detta för att den är upp till 10 gånger bättre än existerande produkter och dessutom kommer säljas till ett konkurrenskraftigt pris."


Dr. Karol Wojewnik, M.D., chef för medicinska uppdrag hos dicentra, kommenterar

"Vi är glada att hjälpa Carbiotix med "GRAS self-affirmation" processen för deras majskliextrakt och vi beräknar avsluta allt arbete innan slutet av 2020. Vi ser fram emot att arbeta med Carbiotix under 2020 och mot andra eventuella samarbeten framöver". 

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020. 
 
Framåtblickande uttalanden  

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna som beskrivs i detta pressmeddelande.  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmshälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinska mat och terapeutika.

Go Back