Carbiotix stärker uppskalnings- och försäljningserfarenhet i nyckelpositioner

Apr 27, 2021, 08:45

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget välkomnar Jonas Danielsson och Christian Månsson till styrelsen och Erik Deaner som försäljningschef. Genom dessa rekryteringar stärker Carbiotix sin processuppskalnings- och försäljningserfarenhet på nyckelpositioner när företaget går in i AXOS-produktion, ökar säljaktiviteterna och lanserar sin LinkGut API-tjänst globalt.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
”Det gläder mig mycket att välkomna Jonas Danielsson och Christian Månsson till Carbiotixs styrelse. Jonas kommer att fungera som vår ordförande och har över 20 års erfarenhet från livsmedels- och dryckesindustrin efter att ha varit styrelseledamot, VD, CFO och marknadschef. Efter att senast ha innehaft positionen som VD för Trensums har Jonas lång erfarenhet av att etablera nya processlinjer, fabriker, förvärv och framgångsrikt hantera tillväxtföretag. Christian har över 10 års erfarenhet av att arbeta som processingenjör för AFRY, Bioglan och Einar Willumsen, och han har varit involverad i processdesign och uppskalning inom både livsmedels- och läkemedelsindustrin. Jag ser fram emot att arbeta med både Jonas och Christian när vi tar vår första produktionsanläggning i bruk på FoodHills och utökar vår produktionskapacitet framöver. Deras kunskap och erfarenhet kommer att vara ovärderlig för vårt processtekniska team, vilket gör att vi både kan minska riskerna och påskynda uppskalningsaktiviteterna.

Jag är även mycket glad att välkomna Erik Deaner som vår nya försäljningschef, en roll som han tillträder i början av maj. Erik har en omfattande och gedigen erfarenhet av att arbeta inom försäljning och att leda affärsutvecklingsteam, senast på ApoEx och Sustend. Jag ser fram emot ett nära samarbete med Erik när vi lanserar vår LinkGut API-tjänst globalt och förstärker AXOS-försäljningsaktiviteterna i samband med att vår första produktionsanläggning på FoodHills har färdigställts. Han kommer att spela en nyckelroll för att professionalisera våra försäljningsaktiviteter, både när det gäller att utöka försäljningen med befintliga partners och att teckna avtal med nya partners och modulatorkunder. Som försäljningschef kommer Erik att ingå i vår ledningsgrupp och arbeta nära både mig och andra nyckelpositioner samt fungera som ytterligare en bro mellan partners, kunder och våra teknikutvecklingsteam.”

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back