Carbiotix tecknar tre API-partneravtal under Q4

Dec 22, 2020, 08:30

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har tecknat tre LinkGut API-partneravtal under fjärde kvartalet 2020. Dessa partners inkluderar ett nystartat bolag i Europa och två i Nordamerika. LinkGut API-partners använder Carbiotix tarmhälsotest för konsumenter som sin primära analytiska tjänst för att generera kundmikrobiomdata. Avtalen är ett viktigt steg för Carbiotix eftersom API-partners kommer att bli Carbiotix främsta drivkraft för försäljning av diagnostiska tjänster från och med andra kvartalet 2021. Det finansiella värdet på avtalen för LinkGut-tjänsten kan inte fastställas eftersom det är kunderna till avtalsparterna som betalar för tjänsten. Avtalen löper på obestämds tid.

Carbiotix API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) -partners inkluderar ett startup-bolag i Europa som fokuserar på mikrobiomhälsa, bioinformatik och prebiotika, och två bolag i Nordamerika med inriktning mot GI-relaterad medicinsk rådgivning respektive spädbarns tarmhälsa. Som alltid är det upp till Carbiotix API-partners att offentliggöra sina respektive identiteter. LinkGut (https://carbiotix.com/linkgut) är en "white label" testtjänst för tarmhälsa som erbjuds till livsmedels-, dryckes-, kosttillskotts-, läkemedels- och hälsoföretag. Tjänsten erbjuds som ett kostnadsfritt, dedikerat och anpassat webbplatstillägg som gör det möjligt för ett företag att erbjuda sina egna hälsotester till sina kunder, eller som en API-lösning som är fullt ut integrerad med tredjeparts appar eller webbtjänster. I båda fallen baseras tjänsten på Carbiotix OneGut-plattform, ett kostnadseffektivt och pålitligt tarmhälsotest för konsumenter.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar
"Som jag tidigare har kommunicerat kommer Carbiotix att meddela nya LinkGut-partners kvartalsvis framöver, förutom i de fall vi bedömer att partnern kan vara av särskilt intresse för marknaden. Det är min ambition att aggressivt utveckla vårt LinkGut-partnernätverk framöver, särskilt avseende APIpartners. Jag är mycket nöjd med att ha tecknat dessa tre avtal eftersom det bekräftar det stora intresset för vårt tjänsteerbjudande och har påskyndat utvecklingen av vår API-lösning som vi bör ha på plats i slutet av Q1 2021. Detta innebär att vi från och med andra kvartalet kommer kunna lansera en APIlösning för alla företag som planerar att erbjuda en konsumentinriktad mikrobiom-analystjänst, eller som är intresserade av att sänka kostnaden och/eller outsourca en befintlig tjänst.
 
Även om LinkGut-partners, såsom livsmedels- och dryckesföretag som använder vår webbtilläggslösning är potentiella kunder för vår AXOS-ingrediens, kommer de inte att vara de främsta drivkrafterna för försäljning av diagnostiska tjänster. Detta då vårt tarmhälsotest erbjuds som en "extra tjänst" för våra partners kunder i syfte att validera effekterna av en tarmhälsorelaterad produkt över tid. Å andra sidan kommer våra API-partners att använda Carbiotix OneGut-plattformen som sin primära analytiska tjänst för att leverera en hälsorelaterad tjänst. Det innebär att i takt med att dessa företag växer sett till kundbas och geografiska närvaro, kommer också antalet tarmhälsotester vi säljer öka.

Med denna utveckling bryter Carbiotix återigen ny mark inom konsumentnära mikrobiomtjänstindustrin. Det finns egentligen ingen anledning till att ett befintligt eller nytt företag som vill samla in konsumentrelaterade mikrobiomdata skulle bygga sin egen plattform istället för att använda Carbiotix OneGut-lösning. Vi är det enda företaget i världen som erbjuder ett triplikatest för både NGS- och PCRanalys och erbjuder därmed de mest tillförlitliga testerna. Vår kostnad är i nivå med det lägsta konkurrenskraftiga priset på marknaden, inklusive budfrakt till och från kunder i över 200 länder. Det stödjer en snabb global utrullning och vi avser dessutom att kontinuerligt justera ned våra priser i takt med att vår modulatorförsäljning växer i syfte att bibehålla konkurrenskraften. För Carbiotix är vår OneGut-tjänst ett sätt att bygga relationer med AXOS-kunder, såväl som deras kunder (dvs. konsumenterna), utöver potentiella partners och ambassadörer för de modulatorer vi erbjuder, inklusive ingredienser, medicinsk mat och terapeutika."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är en pionjär inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back