Carbiotix startar utvärderingsprojekt med ett nordiskt kontraktstillverkningsbolag som producerar växtbaserade mejerialternativ

Mar 30, 2022, 08:45

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har inlett ett niomånaders utvärderingsprojekt med ett nordiskt kontraktstillverkningsföretag som producerar växtbaserade mejerialternativ. Den första utvärderingsstudien som genomfördes under första kvartalet 2022 visade positiva resultat för produktionen av CarbiAXOS från en fibersidoprodukt i produktionen av växtbaserade mejerialternativ. Detta utvecklingsprojekt kommer därför i detalj att utvärdera den tekniska och ekonomiska möjligheten att genomföra en uppskalning av CarbiAXOS-produktionen med samma fiber. Projektet kommer att fungera som ett affärscase för kontraktstillverkningsföretaget och även för andra globala tillverkare av växtbaserade mejerialternativ som letar efter flera värdeskapande applikationer för sina biprodukter i produktionen.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna presentera denna utvärderingsstudie och ser fram emot att bygga vårt första affärscase med användning av fibersidoprodukter från tillverkningen av växtbaserade mejerialternativ som ett kompletterande utgångsmaterial till majsfiber. Jag har tidigare kommunicerat att vi kontinuerligt kommer att utvärdera olika fiberkällor som ett sätt att skydda oss mot risken för störningar i majskliförsörjningen, omfamna hållbarhet i lokal leverans och distribution av produkter, bredda vår produktportfölj samt utforska olika affärsmodeller och partners.

Den globala marknaden för växtbaserade mejerialternativ förväntas nå 25 miljarder USD under de kommande fem åren. Kända företag på denna marknad inkluderar svenskbaserade Oatly, USAbaserade Coca Cola Company, Frankrike-baserade Danone, Schweiz-baserade Nestlé och Belgienbaserade Alpro, samt ett flertal kontraktstillverkare. Tillväxten på denna marknad kommer att säkerställa att fibervolymerna i sidströmmen fortsätter att växa med tiden, vilket är en potentiell och outnyttjad möjlighet ur vårt perspektiv.(1)

Fiber är idag en sidoprodukt i produktionen av växtbaserade alternativ till mejeriprodukter och säljs vanligtvis av tillverkare som djurfoder eller till produktionen av andra livsmedelsapplikationer. Att producera en avancerad prebiotisk ingrediens från denna fiber med vår patenterade teknik är en mycket mer tilltalande och intressant applikation för dessa biprodukter ur ett samhällshälso-, hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Att visa ett livskraftigt affärscase för fibern i fråga kommer inte bara göra det möjligt för Carbiotix att generera värde genom denna potentiella partner utan också göra det möjligt för Bolaget att börja utforska andra affärsmöjligheter med sidoprodukter från en global lista över producenter av växtbaserade mejerialternativ."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Go Back